Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Historia


Zapraszamy do przeczytania historii naszej firmy. Dzięki niej poznają Państwo nasze kompetencje nabywane przez lata pracy w systemie ochrony zdrowia. To dzięki tym wydarzeniom wiemy wszystko o jej specyfice i jesteśmy bezkonkurencyjni.

Umiejętność przekazywania wiedzy

Historia zaczyna się w 1991 roku, kiedy w życie weszła ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzająca pojęcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Powstały przy nich Rady Społeczne, które zostały organem inicjującym i opiniodawczym szpitali i przychodni. Pierwszy raz przedstawiciele społeczności lokalnych, nie związani ze środowiskami medycznymi mieli coś do powiedzenia na temat ich funkcjonowania.

Ponieważ członkowie rad nie byli przygotowani merytorycznie do pełnienia swoich obowiązków, w 1992 roku Adam Roślewski, nie uzyskując akceptacji ówczesnych przełożonych dla swojego pomysłu na zawartość programową szkoleń, postanowił sam zorganizować cykl szkoleń dla członków Rad Społecznych., i w tym celu w XI 1992 r zarejestrował Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Adam Roślewski.

Pomorskie Konsorcjum Zdrowia- Umiejętność budowania rozwiązań systemowych

1991 roku jako Zastępca Lekarza Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego Adam Roślewski opracował Projekt Koordynacji Zarządzania Ochrona Zdrowia na terenie trzech byłych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego. Projekt zyskał aprobatę władz wojewódzkich, Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej i szefów resortowych służb zdrowia, a następnie wygrał konkurs Ministerstwa Zdrowia. Jego realizacją zajęło się Pomorskie Konsorcjum zdrowia, na czele którego staną Adam Roślewski. Pieniądze przeznaczone na realizacje koncepcji (ok 90 mln USD) pochodziły z kredytu zaciągniętego przez rząd RP  z Banku Światowego.

Pionierzy reformy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce

1993 roku, jako pełniący funkcję Lekarza Miejskiego w Szczecinie, Adam Roślewski zaczął reformować Podstawową Opiekę Zdrowotną. Stopniowo przekształcał duże poradnie rejonowe  wprowadzając instytucję lekarza rodzinnego. Rolą Know How było prowadzenie szkoleń z zakresu kontraktowania usług dla lekarzy decydujących się na prowadzenie własnej praktyki lub przeprowadzenie całej procedury związanej z uzyskaniem kontraktu w imieniu lekarza.

Dzięki podjętym działaniom Szczecin stał się prekursorem w tworzeniu modelu POZ opartego na instytucji lekarza rodzinnego posiadającego kontrakt z płatnikiem. Szczecin był inspiracją i wzorem dla innych miast polskich (m.in. Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Warszawa), które wzorowały się na naszych doświadczemiach.

Równolegle miały miejsce szkolenia Know How dla chcących wprowadzić na terenie swoich miast rozwiązania podobne do tych jakie wprowadzono w Szczecinie. W tym samym czasie działalność szkoleniowa prowadzona była też na potrzeby Izb Pielęgniarskich.

Znajomość potrzeb administracji centralnej i samorządowej

Od 1993 roku KH prowadził szkolenia dla osób, które w miastach objętych Programem Pilotażowym zajmować się miały przejętymi od administracji rządowej sprawami związanymi ze służbą zdrowia.

1997 KH wygrał przetarg, ogłoszony przez Związek Miast Polskich, na stworzenie Systemu Analiz Samorządowych - zestawu wskaźników opisujących służbę zdrowia. Wyniki prac zostały wydane w formie publikacji.

Zwiększenie efektywności służby zdrowia w Szczecinie

1998 roku Adam Roślewski, jako Lekarz Miejski, przeprowadzał dalsze przekształcenia przychodni rejonowych w Szczecinie, starając się, aby nowe  praktyki lekarza rodzinnego powstawały w  tych rejonach miasta, gdzie ich do tej pory nie było żadnej przychodni. Dzięki tym działaniom lekarze zaczęli pracować na własny rachunek zakładając gabinety i je wyposażając, natomiast miasto przestało dopłacać do służby zdrowia, a wręcz zaczęło zarabiać na wynajmowaniu powierzchni.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu na każdym szczeblu organizacyjnym

Wcześniejsze doświadczenia bardzo się przydały - w 1999 roku – ówczesny  SP ZOZ 1 (z ul. Starzyńskiego) w Szczecinie, nie radząc sobie w nowym systemie finansowania ochrony zdrowia, postanowił o 75% zredukować rehabilitacją ambulatoryjną. Jedną z osób tracących pracę w związku z tym była M. Dąbrowska – Roślewska – żona dr Roślewskiego. Na szczęcie dyrekcja SPZOZ 1 przystała na propozycję, by oddać deficytową rehabilitację w ręce spółki cywilnej, założonej m.in. przez dr Roślewską. Pomysłodawcą i doradcą - opiekunem powołanego NZOZ Centrum Rehabilitacji Terapia był Know How. Z chwilą powołania nowego podmiotu leczniczego KH wszedł w nowy etap rozwoju. Zarządzanie NZOZ –em pozwoliło na praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy. Od tej pory KH już nie był tym, który mówił co należy i jak zrobić, ale również sam wprowadzał głoszone przez siebie tezy w życie. Pozytywne doświadczenia związane z działalnością NZOZ Terapia doprowadziły do powstania w 2000 roku NZOZ Nasz Doktor, który zajął się  ambulatoryjną opieka lekarską.

Wiemy jak naprawiać

2000 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na Regionalne Programy Restrukturyzacji. Konkurs miał być częścią prowadzonej w tym czasie akcji oddłużeniowej w służbie zdrowia. Oferta KH  wygrała w 3 województwach (zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie). Ponad to KH opracował program dla województwa podlaskiego (firma, która pierwotnie wygrał konkurs nie podołała zadaniu).

Równolegle opracowywane były programy restrukturyzacyjne dla szpitali. Jeden z takich programów został przygotowany dla szpitala w Skwierzynie (2001 r). Program zakładał założenie spółki i prowadzenie dalszej działalności jako NZOZ (było to drugie w Polsce przekształcenie szpitala w spółkę – pierwsze miało miejsce w Ełku). Przekształcenie szpitala w spółkę nie poprawiło jednak jego sytuacji. Szpital cały czas przynosił straty. KH AR zaproponował władzom lokalnym przejęcie zarządzanie szpitala. Z dniem 01.02.2002 roku KH AR przejął zarządzanie szpitalem. Tym samym KH wszedł na poziom zarządzania na poziomie szpitala, zarządzając NZOZ w Skwierzynie do jesieni 2008 r.

2002 roku została zarejestrowana spółka Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o.

Znamy wymagania rynkowe i  umiemy się poruszać po systemie ochrony zdrowia

W 2004 roku po wyborze w konkursie i na zlecenie władz Powiatu Świeckiego zostaje opracowana propozycja restrukturyzacji szpitala w Świeciu, zakładająca przekazanie 300 łóżkowego Szpitala w Świeciu zewnętrznemu operatorowi, który byłby jednocześnie większościowym właścicielem spółki – operatora.  Dobre doświadczenia zarządzania szpitalami w  Skwierzynie i w Świeciu były inspiracją do pomysłu na sieć szpitali, dziś  funkcjonujących jako Grupa Nowy Szpital.

W kolejnych latach konsorcjum Know How – GNS  stworzyło największą obecnie sieć szpitali w Polsce:

II 2005 – rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Świeciu.

IX 2006 – rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital we Wschowie

I 2008 - rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Świebodzinie

IX 2007 rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Kostrzynie

IX 2007 rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie (stworzenie jednej spółki w strukturach, której funkcjonują dwa szpitale. W pierwszej kolejności przejęty został szpital w Szubinie dopiero w XII 2007 w struktury spółki dołączono szpital w Nakle)

XI 2008 - rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

X 2008 – zakończył się okres outsourcingowego zarządzania szpitalem w Skwierzynie przez KH. Szpital w Skwierzynie wszedł w składa GNS

I 2010 - rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Olkuszu,

rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Krośnie (w skład spółki wchodzą dwa szpitale w Krośnie Odrzańskim i Gubinie), a także rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Szprotawie

Z czasem następuje podział na firmę zajmującą się szpitalną działalnością medyczna – Grupa Nowy Szpital i zaplecze koncepcyjno – zarządcze, wspierające logistyczno-analityczne procesy – Zakład Usług Konsultingowych Know How sp z oo.

Otwartość na nowe pomysły

W 2008 roku powstaje spółka informatyczna: Izen sp z o.o. , która we współpracy z KH tworzy nowatorskie narzędzia informatyczne, wspierające zarządzanie szpitalami (Grouper, Benchmarking, Medlider i inne)

Swoją wiedzą i doświadczeniem Know How wspiera również zarządczo podmioty zajmujące się opieką ambulatoryjną skupione wokół  NZOZ Nasz Doktor.  Do jednostek tych należą  oprócz  NZOZ Terapia: także Porta Medyk w Szczecinie i SPL VITAMED w Warszawie.

Przez 22 lata działania nabyliśmy wiele umiejętności, chętnie podzielimy się tą wiedzą również z Państwem.

medLider - nowoczesny instrument wspierający zarządzanie

medLider - użyteczne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzje i modyfikować bieżące działania oraz wytyczać kierunki rozwoju podmiotów leczniczych. Dowiedz się więcej »

Benchmarking - analiza porównawcza

Benchmarking to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o podobnym profilu.

Dowiedz się więcej »

Kontakt

Zapytaj nas, co jeszcze możemy zrobić, by uzdrowić lecznicę.
e-mail: knowhow@knowhow.com.pl
tel./fax: (0-91) 489-22-80

Dowiedz się więcej »