Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Kadra

Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, by jak najskuteczniej pomagać placówkom ochrony zdrowia.

  Adam Roślewski - Prezes Zarządu
adam roślewski prezes know how

Z wykształcenia i zawodu wciąż wykonywanego lekarz. W dalszej karierze: samorządowiec, a obecnie manager wyspecjalizowany w prowadzeniu projektów dla uzdrowienia służby zdrowia. Twórca i mentor Know How, siła sprawcza powstania wielu innych firm działających z sukcesem branży zdrowotnej. 
Prywatnie niespotykanie spokojny człowiek, czujący się najlepiej wśród bliskich i przyjaciół, na łonie natury. Za czas spędzony z dobrą książką jest gotów oddać każdą inną rozrywkę.

  Piotr Świniarski - Wiceprezes Zarządu       
Piotra Świniarski dyrektor Know How

Rozpoczął pracę w Know How od stanowiska analitycznego, dziś zarządza Działem Doradztwa. Tam, gdzie inni widzą bezduszne ciągi liczb - on widzi oddziały szpitalne, personel i chorych. Znakomicie przekonuje do proponowanych rozwiązań, nie bojąc się proponować ostrych cięć, jeśli są konieczne. Wychodzi z założenia, że w lecznicach i samorządach pracują ludzie głodni wiedzy - więc dzieli się nią najlepiej jak potrafi.
Prywatnie dusza towarzystwa, zacięty fan sportu, zarówno tego oglądanego jak i uprawianego.

  Iwona Kloczkowska - Członek Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka ekonomii oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami.  Praktyk  z wieloletnim doświadczeniem w obszarze projektowania, restrukturyzacji i zarządzania wieloosobowymi działami FK, HR i controllingu,  w dużych podmiotach, także  w środowisku międzynarodowym. Brała udział w projekcie  skutecznego  wprowadzenia  spółki na giełdę. Była odpowiedzialna  z ramienia  jednostki dominującej za koordynację procesu i sporządzanie sprawozdań  skonsolidowanych, w tym  według  MSR/MSSF  oraz zasad  określonych dla podmiotów publicznych (notowanych na GPW w Warszawie i rynku obligacji  Catalyst). Zdobyła doświadczenie w rozliczaniu połączeń i przejęć spółek, wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Posiada potwierdzone świadectwem Ministerstwa Finansów kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ambitna, kompetentna, i skuteczna w swoich działaniach. Lubi i potrafi pracować z ludźmi. Prywatnie kocha zwierzęta, szusuje po stokach narciarskich, fotografuje i z zapałem układa kompozycje florystyczne.

  Czesława Taszarek - Dyrektor Biura, Prokurent
czesława taszarek know how

Zaczynała, prawie bajkowo, od stanowiska plastyka żłobków w Szczecinie. Przypadkowo została urzędnikiem, ale z wyobraźnią – stąd przygoda z Know How, która trwa prawie od początku jego istnienia. Sprawny administrator i koordynator. Skuteczna w kontaktach z partnerami samorządowymi. Najlepiej czuje się na drugim planie, lubi ludzi i pracę w zespole.
Zainteresowania pozaprofesjonalne tak liczne, że trudno wymieniać wszystkie. Zaczynała swoją edukację od liceum plastycznego i nigdy o tym talencie, nierozwijanym dalej na niwie zawodowej, nie zapomniała.

  Michał Holicki - Dyrektor Centrum Dotacji Unijnych

Z projektami unijnymi związany od 2006 r. Zaczynał, jako pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie w województwie Zachodniopomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W urzędzie pełnił funkcję Specjalisty ds. programów, Opiekuna projektów oraz członka Komisji Oceny Projektów. Od 2010 r. pracownik, a następnie Kierownik działu projektów unijnych w dużej firmie doradczej w Szczecinie (w tym czasie autor i koordynator projektu szkoleniowego „Nowoczesne kadry personelu medycznego”, w ramach, którego przeszkolono 700 pracowników jednostek medycznych z województwa zachodniopomorskiego). Od 2011 r. właściciel firmy doradczej Euro-Dotacje. Od tego czasu autor i koordynator wielu projektów unijnych prowadzonych dla czołowych firm konsultingowych.

 

Nasi eksperci:

  Małgorzata Kosiewicz 

Pracuje w ochronie zdrowia od lat. Zaczynała jako pielęgniarka, później pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka naczelna, zastępca dyrektora ds. operacyjnych i w końcu wieloletni dyrektor szpitali w grupie Nowy Szpital. Jest absolwentką zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, ma wykształcenie podyplomowe w kierunku zarządzania w służbie zdrowia oraz zarządzania systemami jakości. Obecnie konsultant Know How, Wiceprezes zarządu placówki medycznej Evomed Sp. z o.o.

  Artur Malejka 

Pracę w ochronie zdrowia zaczynał jako specjalista ds. rehabilitacji, następnie kierownik wydziału rehabilitacji medycznej, lecznictwa uzdrowiskowego i promocji zdrowia oraz kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji, kierownik działu lecznictwa specjalnego i Stomatologii. Później wieloletni dyrektor szpitali w grupie Nowy Szpital oraz p.o. Kierownika Działu Monitorowania, Analiz i Planowania Narodowego Funduszu Zdrowia.  Wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Obecnie konsultant Know How, Prezes zarządu placówki placówki medycznej Evomed Sp. z o.o.

Nasz zespół:

  Dział Doradztwa  
 
 • Joanna Korendowicz
  Starszy Konsultant
 
 
 • Małgorzata Bretyn
  Starszy Konsultant
 
 
 • Przemysław Białomazur
  Koordynator ds. narzędzi IT
 
 
 • Monika Wiklińska
  Koordynator marketingu i procesu sprzedaży
 
 
 • Michalina Plat
  Konsultant
 
 
 • Paulina Wardziak
  Młodszy Konsultant 
 
 
 • Michał Roślewski
  Pełnomocnik zarządu ds. kluczowych klientów
 
 
 • Karol Bulasiński
  Młodszy konsultant
 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
  Centrum Dotacji Unijnych
 
 • Sebastian Słabosz
  Starszy Konsultant
 
 • Agnieszka Kasprowiak
  Konsultant
  Księgowość
 
 • Iwona Kloczkowska
  Główna Księgowa
 
 • Justyna Magda
 
 • Ola Jena
 

Kadry

 • Beata Nowodworska
 
 • Małgorzata Kolerska
 

Sekretariat

 • Anna Tomaszewska
 

Dział IT

 
 • Krzysztof Wawrzynkiewicz
 
 • Dawid Kwiecień
 
 • Maciej Nosal
 

 

 

 

medLider - nowoczesny instrument wspierający zarządzanie

medLider - użyteczne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzje i modyfikować bieżące działania oraz wytyczać kierunki rozwoju podmiotów leczniczych. Dowiedz się więcej »

Benchmarking - analiza porównawcza

Benchmarking to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o podobnym profilu.

Dowiedz się więcej »

Kontakt

Zapytaj nas, co jeszcze możemy zrobić, by uzdrowić lecznicę.
e-mail: knowhow@knowhow.com.pl
tel./fax: (0-91) 489-22-80

Dowiedz się więcej »