Audyt szpitala

oferta szpital know howOpracowanie audytu jest swoistą „fotografią status quo” placówki. Audyt daje pełną informację na temat jej bieżącej działalności i procesów w niej zachodzących na tle otoczenia oraz konkurencji. Jest obiektywnym i użytecznym narzędziem w zakresie podejmowania decyzji dotyczących dalszych kierunków rozwoju jednostki służby zdrowia. Wskazuje rozwiązania nieefektywne, wymagające usprawnienia i może obejmować swym zasięgiem wszystkie sfery działalności placówki medycznej (finansową, kadrową, medyczną, techniczną, organizacyjną, zarządczą).

Poznaj zagrożenia i wykorzystaj szanse dające możliwość skutecznego rozwoju dzięki audytowi obejmującemu:

  • pełną i rzetelną informację o jednostce,
  • poznanie otoczenia i konkurencji,
  • analizę uwarunkowań geograficznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i epidemiologicznych,
  • szczegółową i kompleksową analizę działalności medycznej poprzez ocenę kontraktu oraz wskaźników medycznych i finansowych komórek organizacyjnych jednostki,
  • ekspertyzę obrazu i specjalistycznej oceny poszczególnych sfer działalności czyli operacyjnej w zakresie struktury organizacyjnej, polityki kadrowej, infrastruktury technicznej, informatycznej i teleinformatycznej, rozwiązań organizacyjnych, efektywności gospodarowania materiałami medycznymi,
  • określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz z jej prognozą,
  • identyfikację „wąskich gardeł”, głównych ryzyk i możliwości ich dywersyfikacji,
  • identyfikację i analizę nieefektywności występujących w placówce medycznej.