Benchmarking - analiza porównawcza

Czym jest Benchmarking szpitala? 
Benchmarking  to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o tym samym profilu. Benchmarking to proces systematycznej, głębokiej analizy,  pozwalającej stale monitorować, czy potrzebna jest jakaś zmiana. Dedykowane jest kadrze zarządzającej szpitalami oraz właścicielom jednostek. Wspomaga ich w całym procesie zarządzania od planowania po kontrolę.   

Dlaczego szpital powinien być porównywany? 
Zebranie informacji i zrozumienie, gdzie znajduje się szpital na tle rynku może pomóc wskazać kierunek strategicznych działań i obrać realne cele. Menedżerowi jednostki pomoże zorientować się, gdzie znajduje się jego szpital w porównaniu z innymi. Da informację, jaka jest skuteczność prowadzonej działalności. Właścicielowi odpowiedzialnemu za grupę placówek (np. Marszałkowi Województwa) pozwoli porównać podmioty lecznicze między sobą oraz obserwować, jak wypadają na tle konkurencji. Wszystko zgodnie z zasadą, że porównujemy się do najlepszych oraz unikamy błędów, jakie inni popełnili.

Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę produktową: www.medit.knowhow.com.pl