Benchmarking szpitali

oferta szpital know howAnaliza benchmarkingowa pozwala na porównanie procesów, technologii i rozwiązań organizacyjnych z innymi placówkami, a także w obrębie poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala. Celem benchmarkingu szpitala jest poprawa funkcjonowania zoz-u, co osiągamy przez porównanie osiąganych efektów z podobnymi przedsiębiorstwami, a tym samym poprzez taką weryfikację własnej efektywności.

Sprawdź, co cię różni od najlepszych. Dowiesz się:

+ jak optymalizować działania w zakresie operacyjnym i organizacyjnym,
+ określisz kluczowe elementy funkcjonowania,
+ poznasz najlepszych praktyk prowadzenia placówki medycznej,
+ o możliwości modernizacji obszarów poddanych porównaniu,
+ jak osiągnąć wzrost efektywności i skuteczności funkcjonowania,
+ jakie są możliwości optymalizacji kosztów,
+ w jaki sposób obniżyć ryzyka operacyjne poprzez wyeliminowanie nieefektywnych praktyk.
 

Po więcej szczegółów zapraszamy na: www.medit.knowhow.com.pl