Biznesplan

oferta szpital know howCelem biznesplanu jest określenie ekonomicznych konsekwencji planowanych działań. Jego rzetelne opracowanie umożliwia identyfikację nierealnych lub nadmiernie ryzykownych założeń.. Odpowiednie korekty planowanego przedsięwzięcia umożliwią skuteczne wdrożenie go. Biznesplan pozwoli również uzyskać odpowiedź na pytanie, czy po restrukturyzacji oraz po zrealizowaniu zamierzonych działań naprawczych, jednostka osiągnie parametry finansowe, gwarantujące trwałość przedsięwzięcia.
Biznesplan jest użytecznym narzędziem podejmowania decyzji dotyczących kierunków rozwoju jednostki.

Zyskaj ocenę rentowności przedsięwzięć oraz obraz przyszłych korzyści:

  • otrzymasz prognozy finansowe i operacyjne,
  • szczegółową prognozę przychodów i kosztów,
  • ocenę efektywności i rentowności działań,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i eliminację problemów z płynnością finansową,
  • sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego placówki, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.