Dotacje unijne dla szpitala i przychodni

oferta szpital know howMamy ogromne doświadczenie i wysoką skuteczności w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych z funduszy unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych źródeł dotacji. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych jest przedsięwzięciem złożonym, wieloetapowym i czasochłonnym. Z sukcesem opracowujemy dokumentację aplikacyjnej, wspieramy merytorycznie w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji projektu i prowadzimy projekty do końca, rozliczając otrzymane dotacji.

Najbliższe konkursy w Państwa Województwie dostępne po kliknięciu poniżej:

 

KONKURSY UNIJNE

 

Zrealizuj naszą receptę na dobry unijny projekt

+ merytoryczna ocena możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz doradztwo w wyborze odpowiedniego programu finansowania,
+ identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Zamawiającego w kontekście możliwości uzyskania dotacji unijnej,
+ wspomaganie merytoryczne w zakresie opracowania koncepcji projektu inwestycyjnego,
+ sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności, załączniki),
+ doradztwo w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie,
+ koordynacja działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu (m.in. postępowania przetargowe, umowy z wykonawcami, zakres rzeczowy projektu, harmonogram i budżet projektu, - postanowienia wynikające z umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, rozliczanie otrzymanej dotacji, obowiązki sprawozdawcze, archiwizacja dokumentów),
+ doradztwo w zakresie realizacji projektu (np. wspomaganie merytoryczne personelu beneficjenta, proponowanie rozwiązań w zakresie bieżących problemów zarządzania projektem, szkolenie kadry Zamawiającego),
+ monitoring trwałości przedsięwzięcia,
+ wsparcie merytoryczne w kontaktach Zamawiającego z instytucjami zewnętrznymi oraz prowadzonych przez nich działaniach kontrolnych (np. Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej).