Finansowania zewnetrzne

oferta szpital know howOferujemy usługi doradcze w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. W ramach współpracy gwarantujemy dobór optymalnej formy finansowania, zgodnej z realnymi możliwościami placówki oraz profesjonalne sporządzenie dokumentacji (np. biznesplan na cele kredytowe) niezbędnej w procedurze pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.


Uzyskaj środki finansowe na rozwój biznesu medycznego

+ analiza źródeł finansowania dla danego przedsięwzięcia (inwestycyjne, szkoleniowe, badawczo-rozwojowe, konsolidacja kredytów),
+ doradztwo w pozyskaniu optymalnych zewnętrznych źródeł finansowania,
+ opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału,
+ maksymalizacja szansy na pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez merytoryczne dowiedzenie możliwości wykonalności projektu, jego celowości, konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej,
+ sporządzenie na potrzeby instytucji finansowych – wniosków kredytowych, biznesplanu lub studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych oraz pozostałych opracowań.