Konsultacje i opracowania eksperckie

oferta szpital know howDzielimy się naszym doświadczeniem i umożliwiamy realizację optymalnych inwestycji w służbę zdrowia w Polsce. Przedstawiamy zasady funkcjonowania rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz dokładne, aktualne dane, ważne z punktu widzenia właściciela.

Poznaj czynniki sukcesu dla planowanej inwestycji dzięki wiedzy eksperckiej dotyczącej:

+ omówienia zasad funkcjonowania polskiego rynku usług medycznych i jego specyfiki na tle rynków zagranicznych,
+ przedstawienia regulacji prawnych i ich wpływu na rynek, wraz ze wskazaniem głównych szans i zagrożeń,
+ przedstawienia perspektyw, trendów i czynników rozwoju,
+ przedstawienia sposobów działania Narodowego Funduszu Zdrowia (organizacja, budżetowanie, plany finansowe, zasady współpracy i rozliczeń),
+ omówienia najistotniejszych kwestii w kontekście podejmowanych inwestycji,
+ analizy czynników ryzyka w zakresie planowanych działań inwestycyjnych.