Oprogramowanie i usługa doradcza MedLider

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby…

1. Informacje o szpitalu były zgromadzone w jednym miejscu? 

Obecnie informacje o całości zdarzeń zachodzących w podmiocie medycznym porozrzucane są po różnych działach: księgowości, kadr i płac, statystyki, zaopatrzenia, oddziałach szpitalnych. 

Dzięki Medliderowi- w jednym miejscu - zgromadzone są informacje wprowadzane do  systemu przez wszystkie komórki organizacyjne podmiotu: od danych kadrowych przez informacje o zakupach po rozliczenia z NFZ. Pozwala to skrócić proces, ponieważ nie trzeba tracić czasu na zbieranie danych, tylko można przejść do ich analizy.

2. Twoje narzędzie dokonywało symulacji wyniku i różnych jego wariantów?

Planowanie jest bardzo skomplikowane, nie wspominając już o symulowaniu wyniku budżetowego. Należy zbierać dane różnego rodzaju z różnych źródeł, złożyć je w całość i dopiero na tej bazie przeprowadzać ich wariantowanie, co wiąże się z dużą pracochłonnością. Każdy nowy wariant budżetu to nowa praca.

Medlider umożliwia przeprowadzenie wariantowego prognozowania i symulacji efektów wybranego obszaru lub całościowego funkcjonowania jednostki. Dzięki przeprowadzeniu szybkiej symulacji już wiesz, na co naprawdę stać Twój szpital. Jak na wynik mogą wpłynąć planowane inwestycje lub zmiany organizacyjne.

3. Dostęp do danych był możliwy z dowolnego miejsca przy pomocy internetu?

Zwykle plan powstaje w wersji papierowej- jest kompilacją pracy różnych komórek, które muszą zestawić dane do danych, nanieść je z papieru do excela. Dostęp do nich jest trudny, tak samo jak komunikacja w trakcie procesu ich przetwarzania. Gdyby plan tworzyło elektronicznie kilka działów, proces przebiegałby szybciej i sprawniej, ale brak im odpowiedniego narzędzia.

Dzięki Medliderowi Twoi pracownicy mogą korzystać z jednej platformy w tym samym czasie z dowolnego miejsca za pomocą internetu. W związku z tym powstaje jednolita struktura raportowania i planowania charakteryzująca się przejrzystością oraz  niezawodnością. Mobilny dostęp do potrzebnych informacji w odpowiednim momencie gwarantuje pełną kontrolę nad Szpitalem.

4. Twoje narzędzie informatyczne wspierało Cię w zarządzaniu?

Aby podjąć racjonalną decyzję dotyczącą przyszłości Twojej jednostki musisz i włożyć dodatkową pracę w uzyskanie danych z różnych systemów. Wiąże się to ze stratą czasu i każdorazowym kreowaniem takich informacji.

Medlider jest narzędziem z zakresu Business Intelligence, który umożliwia bezpośredni i szybki dostęp do pełnych, a zarazem szczegółowych informacji. Dzięki takiemu oprogramowaniu można podejmować decyzje w oparciu o rzeczywistą wiedzę, a nie przypuszczenia.

5. Twoi pracownicy lepiej się rozumieli?

Podmiot leczniczy jest specyficznym przedsiębiorstwem, w którym zatrudnieni są pracownicy o różnym wykształceniu i doświadczeniu – od medyków po ekonomistów. Ze względu na specyficzny, branżowy żargon jest im ciężko znaleźć wspólny język. Sytuacje komplikuje chaos komunikacyjny, wynikający z braku standaryzacji działań.

Medlider usprawnia komunikację pomiędzy ludźmi, ponieważ wprowadza jednolitą nomenklaturę i standaryzuje procesy. Proces planowania i kontroli jest uporządkowany, więc przebiega szybciej i sprawniej. Bliższa współpraca pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa podnosi jakość informacji zarządczej, a także doprecyzowuje podział kompetencji. W ten sposób Medlider wzmacnia Twoją jednostkę, przygotowując ją do podejmowania wyzwań i wykorzystania możliwości.

Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę produktową: www.medit.knowhow.com.pl