Zarządzanie kryzysowe

oferta szpital know howPrzeprowadzamy audyt placówki i przygotowujemy plan naprawczy szpitala (a w nim rówież optymalizację zatrudnienia, strategię zarządzania długiem, ocenę gospodarowania posiadanymi zasobami i wskazanie kierunków zmian w tym zakresie, ocenę oferty medycznej) oraz oferujemy możliwość zarządzania kryzysowego. Opiera się ono na monitorowaniu skuteczności wdrażania działań restrukturyzacyjnych oraz bieżacym doradztwie. Kompleksowe podejście jest gwarancją skutecznego przejścia przez kryzys.

Skuteczne wdrożenie planu naprawczego gwarantuje sukcesu placówki:

  • monitorujemy skuteczność zrealizowanych działań w porównaniu z planem restrukturyzacyjnym,
  • na bieżąco kontrolujemy przeprowadzanie zmian (w tym organizacyjnych czy restrukturyzacji zatrudnienia), w aspekcie zgodności założeń z wynikami osiąganymi w rzeczywistości,
  • systematycznie sprawdzamy stopień realizacji poszczególnych etapów programu naprawczego,
  • doradzamy w drażliwych kwestiach negocjacji z pracownikami, kontrahentami i płatnikiem,
  • pomagamy w opracowywaniu niezbędnych dokumentów (np. regulamin wynagrodzeń),
  • dostarczamy wzorce rozwiązań,
  • wspieramy szkoleniami.