Planowanie strategiczne

oferta szpital know howOfertę kierujemy do organów założycielskich/właścicieli oraz do dyrekcji/zarządów zakładów opieki zdrowotnej. Pomagamy w opracowaniu wieloletnich planów strategicznych. Plany i propozycje rozwoju zostają zweryfikowane oceną możliwości, identyfikacją potrzeb rynkowych, uwzględniających kierunki rozwoju medycyny oraz realiami demograficznymi, epidemiologicznymi oraz gospodarczymi regionu, którego strategia ma dotyczyć.


Zyskaj pełny obraz i pewność decyzji dzięki strategii obejmującej:

+ weryfikację oczekiwań i wizji właścicieli w odniesieniu do możliwości i posiadanego potencjału,
+ charakterystykę popytu i podaży na świadczenia opieki zdrowotnej w danym regionie,
+ prognozę i założenia dotyczące kształtu rynku usług medycznych i jego przewidywanych zmian,
+ definicję założeń strategicznych oraz pożądanej pozycji zakładu opieki zdrowotnej,
+ sformułowanie optymalnych kierunków działalności poprzez identyfikację szans oraz dywersyfikację ryzyk,
+ przygotowanie ramowego harmonogramu działań.