Plany rzeczowo-finansowe

oferta szpital know howZarządzanie jest złożonym procesem podejmowania decyzji. Zmieniające się otoczenie szpitali wymusza konieczność planowania działania i rozwoju. Plany rzeczowo-finansowe, to narzędzie wspomagające zarządzanie. Opieramy je na wyznaczonej strategii jednostki, a tworząc plan zawieramy w nim takie elementy jak prognoza zakresu i rodzaju usług medycznych, plany zatrudnienia i polityki kadrowej, założenia budżetowe wraz z analityką kontraktów z NFZ, szczegółowy planer kosztów, planowane wyniki finansowe, prognoza płynności. Ten ważny dokument finansowy uwzględnia również planowane inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia.

Przyszłość to świadomy wybór, a nie przypadkowy zbieg okoliczności.

Skorzystaj z planów rzeczowo-finansowych, otrzymując w zamian:

  • szczegółowo zaplanowaną działalność operacyjną jednostki (zgodna z założeniami strategii),
  • minimalizację ryzyka związanego z procesem decyzyjnym,
  • określenie przyczyn i skutków każdej decyzji.

Więcej na naszej stronie www.medit.knowhow.com.pl