Program naprawczy szpitala

oferta szpital know howPlan naprawczy szpitala jest opracowaniem kompleksowej restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej. Określone działania restrukturyzacyjne rekomendujemy w oparciu o dogłębną analizę danej jednostki. Wskazujemy
w nim, w jaki sposób będzie można poprawić i usprawnić dalsze funkcjonowania placówki.

Plany restrukturyzacji w zależności od potrzeb Zleceniodawcy mogą składać się z:

1. opracowania docelowego modelu jednostki z planem działań restrukturyzacyjnych,
2. opracowania koncepcji zarządzania kryzysowego,
3. opracowania długoterminowej strategii rozwoju,
4. opracowania koncepcji zarządzania długiem.

Zyskaj gwarancję efektywnej restrukturyzacji i poznaj nowe drogi rozwoju poprzez:

  • poznanie pozycji rynkowej jednostki na tle konkurencji oraz otoczenia,
  • poznanie perspektyw, trendów, potencjału oraz możliwości wzrostu rynku,
  • poznanie głównych nieefektywności występujących w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • szczegółowy plan działań niezbędnych do zbilansowania jednostki i generowania dodatniego wyniku finansowego,
  • dopasowaną do indywidualnej specyfiki i potrzeb koncepcję organizacji zakładu opieki zdrowotnej,
  • przygotowanie prognoz finansowych w zakresie możliwych do uzyskania oszczędności.