Programy

oferta szpital know howProgram funkcjonalno-architektoniczny jest złożoną z wielu kryteriów oceną, która pozwala na wybór optymalnych rozwiązań: od weryfikacji planów z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynkowym po podpowiedzi, czy plany architektoniczne są optymalne z punktu widzenia funkcji medycznych 
i optymalizacji zasobów pod kątem organizacyjnym i ekonomicznym.

Sprawdź jak najlepiej zrealizować budowę lub modernizację jednostki służby zdrowia:

+ odpowiednie przygotowanie właściciela poprzez wykonanie niezbędnego zestawu dogłębnych analiz rynkowych, ekonomicznych, prawnych i finansowych,
+ stworzenie systemu zarządzania inwestycją oraz mierzenia parametrów jakościowych osiąganych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia,
+ zapewnienie profesjonalnej analizy zasobów i potrzeb,
+ uzyskanie szczegółowej odpowiedzi dotyczącej m.in. optymalnej struktury udzielanych świadczeń zdrowotnych, rodzajów oddziałów, liczby łóżek, personelu i powierzchni,
+ zabezpieczenie osiągnięcia zamierzonych rezultatów i spodziewanych efektów,
+ ocena efektywności przeprowadzonego projektu inwestycyjnego.