Propozycje naprawcze wybranych zakresów działań

oferta szpital know howOpracowujemy propozycje restrukturyzacyjne wybranego obszaru działalności placówki, w celu osiągnięcia poprawy jej efektywności, rentowności i jakości działania. Analiza uwzględnia koszty niezbędnych działań naprawczych, jakie trzeba przeprowadzić, by osiągnąć zakładane efekty organizacyjne i ekonomiczne - czyli zwiększyć wartość jednostki. Doradzamy jak zoptymalizować zatrudnienie, ofertę medyczną, wykorzystać zasoby będące w dyspozycji placówki, poprawić zawarte umowy outsourcingowe czy też jak ulepszyć realizację przetargów.

Pozwól rozwiązać nam twój problem. Wiemy jak, a Ty uzyskasz:

 

 

  • kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa i możliwość pełnego zarządzania nimi,
  • optymalizację kosztów,
  • utrzymanie stabilności finansowej,
  • możliwość prowadzenia właściwej polityki inwestycyjnej,
  • zachowanie płynności finansowej, wywiązywanie się firmy z bieżących zobowiązań,
  • odpowiednią strategię finansową dopasowaną do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • maksymalizację wartości przedsiębiorstwa,
  • optymalną strukturę organizacyjną.