Przekształcenie szpitala

oferta szpital know howPrzekształcenie szpitala to wyzwanie, które wymaga szczególnie starannego opracowania zmian, jak zmiana koncepcji zmiany formy prawnej. Doradzamy też, jakich dokonać zmian w niezbędnych procedurach organizacyjnych i prawnych, które umożliwią poprawę efektywności, zarówno w wariancie komercjalizacji (przekształcenie w spółkę samorządową) jak i prywatyzacji. Opracowane stanowi również kompleksowy program restrukturyzacji, który pozwala na ocenę opłacalności nowej formy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

Przejdź swobodnie przez proces przekształceń szpitala i wykorzystaj potencjał płynący z rozwoju rynku usług medycznych. Zyskaj:
 

+ profesjonalną rekomendację dalszej formy funkcjonowania placówki,
+ zwiększenie przychodów zakładu opieki zdrowotnej, dzięki rozszerzeniu zakresu działalności i wprowadzeniu dodatkowej działalności komercyjnej,
+ poznanie niezbędnych procesów umożliwiających optymalne funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej,
+ racjonalizację zakresu i organizacji świadczeń zdrowotnych,
+ opracowanie oferty świadczeń medycznych,
+ dostosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach rynkowych,
+ zwiększenie efektywności i elastyczności działania,
+ usprawnienie procesu zarządzania,
+ przygotowanie szczegółowego harmonogramu przekształcenia SPZOZu w spółkę prawa handlowego,
+ pomoc w tworzeniu kompletu dokumentów towarzyszącemu procesowi przekształcenia.