Usługa kadrowa

Nasze usługi realizowane są przez praktyków stale podnoszących swoje umiejętności i wiedzę na szkoleniach. W ramach usługi kadrowej proponujemy outsourcing kadrowo – płacowy

Outsourcing kadrowo – płacowy obejmuje m.in.:

- prowadzenie pracowniczych teczek osobowych
- prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników
- dokonywanie niezbędnych rejestracji pracowników w urzędach skarbowych i ZUS
- sporządzanie list płac (kalkulacja wynagrodzeń i potrąceń)
- przygotowywanie  zestawień do płatności z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań podatkowych
- przygotowanie indywidualnych informacji o wynagrodzeniach
- sporządzanie i składanie zeznań podatkowych i deklaracji ZUS oraz PFRON
- przygotowanie umów z pracownikami oraz regulaminów pracowniczych
- przygotowywania pozostałych raportów zgodnie z życzeniem Klienta