Usługa księgowa

Usługa księgowa oparta jest na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych specjalistów. Dodatkowo realizowana jest we współpracy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług księgowych dostosowujemy indywidualnie, zgodnie z potrzebami przychodni. Możemy doradzić w trudnych sytuacjach lub prowadzić całą księgowość na zasadzie outsourcingu.

Doradztwo księgowe obejmuje m.in.:  (Proszę o propozycję graficznego przedstawienia wykropkowań)

 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem planu kont dostosowanym do specyfiki działalności przychodni,
 • ustalenie miejsc powstawania kosztów (MPK) zgodnie z potrzebą przychodni wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów zarządczych,
 • doradztwo w zakresie dostosowania systemów IT  do wymogów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej,
 • doradztwo w zakresie organizacji działów finansowo-księgowych przychodni,
 • monitoring należności i zobowiązań, raporty windykacyjne.

Outsourcing finansowo–księgowy to stała obsługa podmiotu w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • ewidencja, rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkowa (VAT, CIT, PIT),
 • sprawozdawczość GUS, NBP, Intrastat  na podstawie danych z ksiąg,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów dla podmiotów powiązanych,
 • obsługa badania sprawozdania finansowego,
 • reprezentacja klienta przed instytucjami publiczno-prawnymi oraz uczestnictwo przy kontrolach z Urzędu Skarbowego, ZUS, NBP;

Dzięki ciągłemu doskonaleniu umiejętności zdobywanych na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i podatków, a także samodzielnemu podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników, Klienci mogą mieć pewność świadczenia usług na najwyższym poziomie, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.