Usługa rozliczeń z płatnikami

Świadczymy kompleksową pomoc w kontaktach i rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz innymi płatnikami. Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmują następujące czynności:

    Sprawozdawczość do NFZ:
    - generowanie i wysyłka raportów statystycznych,
    - wczytywanie raportów zwrotnych,
    - tworzenie zestawień zbiorczych,
    - sporządzanie listy aktywnych pacjentów,
    - tworzenie kolejki oczekujących,
    - generowanie rozliczeń i rachunków refundacyjnych. 

  • Kontraktowanie i aneksowanie umów z NFZ
  • Obsługa portalu SZOI (zgłaszanie modyfikacji do umowy dot. zmian personalnych, harmonogramów, sprzętu itd., aktualizacja potencjału świadczeniodawcy)

Ponadto świadczymy usługi doradztwa i wsparcia rozliczeń z innymi płatnikami instytucjonalnymi np. PZU, ENEL-MED, LUX MED.