Wycena przedsiębiorstw

oferta szpital know howCelem usługi jest określenie i podanie wartości pieniężnej danego przedsiębiorstwa. Wycena wartości obejmuje zarówno czynniki materialne, jak też niematerialne, zestawione w dynamiczny i efektywny model biznesowy. Wycena pomaga w istotny sposób określić siłę i pozycję rynkową danego zakładu opieki zdrowotnej. Jest również bardzo cennym narzędziem przy zmianie formy prawnej działalności, zmianie stosunków użytkowania (np. dzierżawa) lub w procesie łączenia i podziału przedsiębiorstwa.

Zyskaj gwarancję rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa:

+ doradztwo umożliwiające skuteczne zarządzanie oraz korzystną realizację transakcji kupna-sprzedaży,
+ uzasadnienie wyceny wartości firmy wpływające na pozycję przetargową podczas negocjacji z klientami czy bankami,
+ dostarczenie informacji na temat obecnej sytuacji, perspektyw i możliwości rozwoju.