Zarządzanie szpitalem - usługa wsparcia

oferta szpital know howProponujemy właścicielom borykającym się z trudnościami w skutecznym zarządzaniu szpitalem oraz innymi podmiotami leczniczymi, bieżące wsparcie w formie raportów wynikowych, których celem jest monitoring efektywności działania i wyników przedsiębiorstwa. Usługa zapewnia bieżące raportowanie i pomiar wyników placówki w zakresie działalności medycznej, finansowej, gospodarowania majątkiem, zarządzania kapitałem ludzkim i usług outsourcingowych.

Zyskaj spójny obraz teraźniejszości poprzez kompleksowy controlling:

  • system szybkiego dostępu do wysokiej jakości wewnętrznych informacji ekonomiczno – finansowych,
  • stały dostęp do wiedzy ekspertów,
  • monitoring procesów finansowych, operacyjnych, biznesowych,
  • analiza realizacji umów z NFZ oraz wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • pomoc w racjonalizacji oferty świadczeń medycznych, która zapewni optymalne rezultaty,
  • polepszenie jakości i standardów świadczonych usług, dzięki analizie medycznych wskaźników statystycznych,
  • monitoring zużycia materiałów medycznych,
  • bieżąca ocena finansowa szpitala (bilansu, płynności finansowej, sprawności działania, zadłużenia),
  • systematyczna kontrola realizacji inwestycji,
  • precyzyjna i szybka identyfikacja bieżących problemów.