Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Projekty unijne

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW  Z BRANŻY MEDYCZNEJ ZREALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DOTACJI UNIJNYCH ZAKŁADU USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O.

 

Opisy niektórych naszych realizacji poniżej:


Program profilaktyki i promocji zdrowia w Wieruszowie - projekt zarządzany przez Know How

„Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” jest realizowany w ramach Programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że choroby układu krwionośnego, a przede wszystkim choroby naczyń krwionośnych mózgu i choroby serca, są chorobami najczęściej występującymi wśród mieszkańców powiatu.

Projekt jest skierowany do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na wyżej wymienione choroby oraz do wszystkich mieszkańców powiatu wieruszowskiego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Realizowane w ramach projektu działania prowadzą do uświadomienia mieszkańcom powiatu, że w dużej mierze to właśnie  od nich zleży jakość ich życia i zdrowia.

Pierwotny termin realizacji projektu obejmował okres od lutego 2015 r. do września 2016 r., w związku z czym w sierpniu 2016 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca rezultaty projektu. Ze względu na powstałe w trakcie realizacji projektu oszczędności została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu wykonywania badań profilaktycznych dla osób w wieku 45-70 lat, tym samym ostateczny termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Do tej pory w ramach programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia osiągnięto następujące rezultaty:

 • zorganizowano 11 pikników zdrowotnych oraz 10 punktów medycznych,
 • w szkołach przeprowadzono warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, w których uczestniczyły 554 dzieci, a także warsztaty dotyczące prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wzięło udział 708 uczniów i uczennic ze szkół powiatu wieruszowskiego,
 • zrealizowano warsztaty dla dorosłych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania chorób naczyń krwionośnych mózgu i chorób serca, w których uczestniczyło 179 osób (głównie nauczyciele i personel medyczny),
 • z porad dietetyków i badania składu ciała na piknikach i w punktach medycznych skorzystało 1 734 mieszkańców,
 • w ramach rozdawanych na piknikach zdrowotnych karnetów na zajęcia z zumby skorzystało 170 osób,
 • w trakcie realizowanych imprez rozdano 900 zestawów kijków do nordic wal kingu,
 • 18 sierpnia odbyły się darmowe zajęcia sportowe (zumba, frog jumping, nordic walking, sztuki walki, tae-bo, zajęcia na boisku sportowym, fitness i aerobik), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
 • w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego zorganizowano akcję „Antytytoniowi” wraz z konkursem z cennymi nagrodami,
 • do końca grudnia 2016 r. z badań profilaktycznych skorzystały 2 902 osoby.

Więcej na: http://www.pl13.powiat-wieruszowski.pl/pl/ 

https://pl-pl.facebook.com/pl13.powiat.wieruszowski/

 Termomodernizacja w Świebodzinie

Poniżej napisany i zarządzany przez Know How projekt:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o.”. 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, w ramach działania 3.2. Poprawia jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Oś Priorytetowa III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 30.07.2012 r. - 19.01.2016 r.
Całkowita wartość inwestycji:  3 145 266,71 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 035 334,98 zł
Dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowanych): 1 730 034,73 zł
Główne zadania w projekcie: Prace termomodernizacyjne w Budynku Głównym Szpitala i w Budynku Administracyjnym Szpitala (w tym wymiana okien i drzwi, docieplenie stropodachu, wymiana elewacji i instalacja ogromu), Modernizacja kotłowni w Budynku Głównym Szpitala; Zadania towarzyszące – przygotowanie projektu (audyt energetyczny, studium wykonalności, projektu budowlane), promocja projektu, pokrycie kosztów usług finansowych związanych z prowadzeniem projektu, pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem (koszty nadzoru inwestorskiego).

 

 

  

 

 

 

 


Remonty i modernizacje w Świeciu

Bardzo dużym projektem było zrealizowane przez nas zadanie przygotowania i rozliczenia wniosku dotyczącego „Podniesienia i poprawy jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu.
Wartość projektu to aż 6.200.000 zł, a dofinansowanie to 65%. Projekt realizowany był w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.
Dzięki środkom unijnym m.in. wyremontowano windy, budynek dostosowano do wymogów ochrony ppoż, przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń sal chorych oraz łazienek. Do tego OIOM, laboratoria, kuchnia, diagnostyka.
Rocznie z udogodnień korzystają tysiące pacjentów szpitala.


Nowy sprzęt dla Nowego Szpitala w Świebodzinie

Nowy Sprzęt w NS Swiebodzin Know How dofinansowania UEW lutym 2012 zakończyliśmy realizację projektu unijnego dla SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie. Na zakończenie prac nasz specjalista ds. dofinansowań unijnych, Piotr Siedlecki, przez trzy dni przebywał w Świebodzinie, by uczestniczyć w kontroli końcowej projektu prowadzonej przez Instytucję Wdrażającą. ZUK Know How odpowiadał za zarządzanie przedmiotowym projektem.

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu na SORze Nowego Szpitala w Świebodzinie było możliwe dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wniosku przez Know How. Program, z którego udało się skorzystać, pozwalał na złożenie wniosku tylko w sytuacji, gdy celem działania miała być zmiana jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów.


Nasi specjaliści udowodnili, że będzie to możliwe. Projekt jest zgodny z celem nadrzędnym Strategii - "osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców, porównywalnej do jakości życia w przodujących krajach Unii Europejskiej". Poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowy Szpital zapewnia:

 • dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej w SOR,
 • poprawę jakości i stanu wyposażenia technicznego w SOR,
 • poprawę jakości i zwiększenie skuteczności badań diagnostycznych w SOR
 • dostosowanie SOR do obowiązujących przepisów prawnych.


Udało się nam opracować wniosek, dzięki któremu u naszego klienta pojawił się nowy sprzęt. A oto lista:

 • Respirator – 1 szt.,
 • Defibrylator – 2 szt,
 • Przewoźny aparat RTG – 1 szt.,
 • Kardiomonitor – 5 szt.
 • Bronchofiberoskop – 1 szt.
 • Laryngofiberoskop – 1 szt.
 • Ssak elektryczny – 4 szt.,
 • Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 4 szt.,
 • Strzykawka automatyczna – 3 szt.
 • Pompa infuzyjna – 2 szt.
 • Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 2 szt.
 • Respirator transportowy – 1 szt.
 • Łóżko do przewozu pacjenta – 1 szt.
 • Zestaw do reanimacji dzieci – 2 szt.
 • Łóżko dla pacjenta oddziału SOR – 4 szt.
 • Szafki przyłóżkowe – 4 szt.
 • Wózek wielofunkcyjny dla pacjenta – 1 szt.
 • Stół zabiegowy z lampą operacyjną – 1 szt.
 • Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 szt.

Dzięki skutecznie wdrożonemu wnioskowi szpital zaopatrzył się w niezbędny, nowy, niezawodny sprzęt.

Obejrzyj galerię zdjęć i przeczytaj więcej o projekcie na facebook.com/leczymysluzbezdrowia:
galeria 1
galeria 2
news


NZOZ Porta Medyk ze Szczecina zyskał nowy sprzęt

remont w PORCIE MEDYK Know How ueDla naszego szczecińskiego klienta, NZOZ Porta Medyk przygotowaliśmy projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Diagnostyki Obrazowej”. Projekt jest już zrealizowany i ukończony w końcu 2011 roku. Właśnie złożyliśmy wniosek o płatność kocową,, która stanowi 60% całkowitej wartości 890 tys., z czego około 290 tys. przeznaczono na adaptację pomieszczeń. Zakupiono aparat rtg, mammograf i pantomograf – oraz niezbędny sprzęt niemedyczny.

W wyniku tych działań zatrudnienie znajdą dwie nowe osoby, a NZOZ wprowadzi dwie nowe usługi.


Nowy Szpital w Wąbrzeźnie z dofinansowaniem do sprzętu

Artykuł o szpitalu w Wąbrzeźnie Know how ueJesteśmy w trakcie wdrażania dofinansowania do zakupu sprzętu w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie. Celem zakupu i jest poprawa jakości usług w szpitalu. Wartość projektu to około 1,9 ml złotych, dofinansowanie wynosi 65%.

Od stycznia pacjenci zakładu rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie mają możliwość korzystania z nowych zabiegów – krioterapii miejscowej i zabiegów ciepło-leczniczych wykonywanych za pomocą tzw. masy fango.

Aparat do leczenia zimnem służy do krioterapii miejscowej, pomagając w leczeniu miejscowych stanów chorobowych (np. zapalenie stawów, urazy etc). Mamy tu działanie i przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, i przeciwzapalne. Aparat do leczenia ciepłem – przeciwnie i znajduje zastosowanie np. przy leczeniu chorób reumatycznych, przykurczy, blizn.

Zakup możliwy był dzięki unijnej dotacji, przyznanej dzięki wnioskowi opracowanemu w Know How.

To nie koniec naszej pracy. W ciągu najbliższych miesięcy szpital zostanie doposażony o kolejny sprzęt w ramach tego samego projektu. Akurat teraz kontrolujemy procedurę przetargową na kolejne sztuki sprzętu, rozstrzygnięcie tego postępowania nastąpi 3 kwietnia 2012, a nowy sprzęt trafi do placówki około maja-czerwca. Naszym następnym krokiem będzie wnioskowanie o zaliczkę na zakup sprzętu i jej rozliczenie.

Dyrektor Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie podkreśla, że sprzętu brakowało jak powietrza i załodze potrzebne było właściwe wyposażenie do zupełnie podstawowych działań.

Czy widać już efekty? - tak i to zaskakujące. Zainteresowanie pacjentów nowymi możliwościami poradni rehabilitacyjnej jest ogromne.

Nasz klient współpracował z nami na każdym etapie tworzenia, składania i wdrażania wniosku, sukces tego dofinansowania jest sukcesem wspólnym.

Zobacz film o Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie i jego nowych nabytkach.


Kolektory słoneczne dla Nowego Szpitala w Świeciu

Kolektory dla Nowego Szpitala w Świeciu Know How UeNowy Szpital w Świeciu w chwili obecnej kończy realizację projektu „Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt rozpoczęto w czerwcu 2010, zakończenie będzie miało miejsce 30 kwietnia 2012.
Liczba kolektorów dl szpitala to 290 sztuk, z tego 200 na budynku głównym a 90 na oddziale zakaźnym. Dodatkowa moc energii ze źródeł odnawialnych, którą uzyska szpital to 0,437 mega Wata, a ilość wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej to w ciągu roku 344 megawatogodzin.

Dzięki temu koszt użytkowania ciepłej wody spadnie aż o 40%, a koszt centralnego ogrzewania - o  4%.
Wartość projektu około 1.400.000 zł, dofinansowanie 75%, wkład własny 350 tys.

Na zdjęciu wyremontowana sala szpitalna (środki na remont pochodzą z kolejnego projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu wdrożonemu przez Know How) z nowymi kaloryferami, w których ciepła woda będzie częściowo ogrzewana dzięki kolektorom słonecznym)


 

medLider - nowoczesny instrument wspierający zarządzanie

medLider - użyteczne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzje i modyfikować bieżące działania oraz wytyczać kierunki rozwoju podmiotów leczniczych. Dowiedz się więcej »

Benchmarking - analiza porównawcza

Benchmarking to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o podobnym profilu.

Dowiedz się więcej »

Kontakt

Zapytaj nas, co jeszcze możemy zrobić, by uzdrowić lecznicę.
e-mail: knowhow@knowhow.com.pl
tel./fax: (0-91) 489-22-80

Dowiedz się więcej »