TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

SP ZOZ z kontraktem 40 mln zł, dla którego został opracowany audyt wraz z programem naprawczym. Szpital wdrożył działania zawarte w programie naprawczym w ciągu 2 lat, czego efektem była znaczna poprawa sytuacji finansowej:

WyszczególnieniePRZEDPO
Zysk z działalności operacyjnej- 1,3 mln zł2,5 mln zł
Wynik netto- 1,9 mln zł1,7 mln zł
EBITDA298 tys. zł3,3 mln zł
Zobowiązania krótkoterminowe10,8 mln zł2,9 mln zł
Płynność bieżąca0,391,75