TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Szpital z kontraktem 85 mln zł, dla którego został opracowany audyt wraz z programem naprawczym, a następnie w okresie 12 miesięcy była świadczona usługa asysty/doradztwa we wdrażaniu działań restrukturyzacyjnych. Efektem wdrożenia działań naprawczych w pierwszym roku była znaczna poprawa sytuacji finansowej Szpitala:
  • Poprawa wyniku finansowego netto o ok. 10 mln zł w stosunku do stanu wyjściowego (tzn. przed wejściem w proces restrukturyzacji).
  • Pozyskanie finansowania na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w wysokości 45 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu.
Restrukturyzacja zadłużenia poprzez spłatę wszystkich zobowiązań wymagalnych oraz wierzytelności tzw. toksycznych, aby uzyskać bezpieczny poziom płynności bieżącej dla funkcjonowania Szpitala.