TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Miło nam poinformować, iż przygotowany przez Naszą firmę projekt pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”, którego Beneficjentem jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie, w dniu 02 kwietnia 2019 r. otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania.

Tym samym projekt ma już zagwarantowane dofinansowanie na realizację. Wartość tego kluczowego dla wszystkich mieszkańców Małopolski projektu opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.

Realizacja tak dużego zadania nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie środki unijne. Na wyposażenie i zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego Szpital otrzymał rekordową pulę – 255 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom unijnym nowa placówka zostanie wyposażona w ponad 1500 najwyższej jakości urządzeń. Wśród nich znajdzie się: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, ultrasonograf, mikroskop operacyjny neurochirurgiczny, a także sprzęt do kolonoskopii, gastroskopii, badań cytogenetycznych czy rehabilitacji. Specjalistyczna aparatura medyczna zostanie zainstalowana na oddziałach szpitalnych, ratunkowych, ambulatoriach przyszpitalnych, laboratoriach medycznych czy specjalistycznych pracowniach. Sprzęt i niezbędne wyposażenie zyska także szpitalna apteka, bank krwi oraz stacja dializ.

Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. na zlecenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przygotowała pełną dokumentację dla tego projektu tj. wniosek o dofinansowanie, Studium Wykonalności oraz dokumenty potrzebne do procedowania projektu przed Komisją Europejską. Uczestniczyła również w procesie uzyskiwania akceptacji wniosku przez Komisję Europejską.

Tym samym łącznie od 2008 roku pozyskaliśmy dla Naszych klientów z branży medycznej środki w wysokości 404 011 534,70 zł. Są to środki obejmujące wyłącznie wartość pozyskanych dotacji dla projektów unijnych (z czego kwota 360 011 534,47 zł jest kwotą dotacji pozyskanych w bieżącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020).

Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie realizacji projektu!

Poniżej link do informacji o przyznaniu dotacji przez Komisję Europejską:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/255-mln-zl-z-rpo-na-wyposazenie-szpitala-uniwersyteckiego-w-krakowie

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_pl.htm