TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku zespół ZUK KNOW-HOW miał okazję przedstawić prezentację dotyczącą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i prognoz dla SP ZOZ w Przeworsku.

Spotkanie to było było zwieńczeniem naszego kolejnego zlecenia, w którym powierzono nam przeprowadzenie audytu ww. Szpitala oraz przygotowanie dla niego Programu Naprawczego.