TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Nasz Prezes – Adam Roślewski – miał okazję uczestniczyć wczoraj jako prelegent w ogólnopolskiej konferencji pn. „CO DALEJ ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA?”.

Wśród znamienitych gości, którzy pojawili się w Grudziądzu, znalazł się między innymi Marszałek Senatu RP – prof. Tomasz Grodzki.

PROGRAM:

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników
Maciej Glamowski – Prezydent Miasta Grudziądza, Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

11.10 – 11.20 Sesja tematyczna I Wystąpienie inauguracyjne
prof. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP

11.20 – 11.40 Sesja tematyczna II
Bieżąca sytuacja finansowa szpitali powiatowych i perspektywy na przyszłość – analiza Dorota Gołąb-Bełtowicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

11.40 – 11.50 Sesja tematyczna III
Nakłady na ochronę zdrowia w 2020 roku – krótka makroekonomiczna analiza Marek Wójcik – Związek Miast Polskich

11.50 – 12.05 Sesja tematyczna IV
Służba zdrowia w liczbach Adam Roślewski – Prezes Zarządu ZUK Know How Sp. z o.o

12.05 – 12.20 Sesja tematyczna V
Aktualny stan kadr lekarskich w Polsce – dr n. med. Jerzy Friediger – Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

12.20 – 13.10 Panel dyskusyjny
Refleksje i uwagi do zaprezentowanych raportów
Waldemar Kraska – wiceminister zdrowia, Andrzej Jacyna – doradca Prezesa Rady Ministrów RP, dr Jerzy Friediger – Naczelna Rada Lekarska, Dorota Gołąb-Bełtowicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Roman Kolek – Związek Województw RP, Bernadeta Skóbel – Związek Powiatów Polskich, Marek Wójcik  – Związek Miast Polskich, Maciej Hoppe – Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu oraz Adam Roślewski – ZUK Know How Sp. z o.o.

13.10 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 13.35 Sesja tematyczna VI
Rola samorządu w finansowaniu ochrony zdrowia – Maciej Glamowski – Prezydent Grudziądza

13.35 – 14.20 Sesja tematyczna VII
Restrukturyzacje szpitali. Studium przypadku: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Maciej Hoppe – dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznegow Grudziądzu

14.20 – 15.00 Debata publiczna
Ile samorządów, a ile państwa w ochronie zdrowia? Wypowiedź uczestników konferencji: parlamentarzystów, samorządowców, dyrektorów i prezesów podmiotów leczniczych

15.00 – 16:00 Obiad

16:00 Wizyta studyjna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

Galeria zdjęć i krótka relacja z wydarzenia znajduje się w poniższym linku.
(LINK).