TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, iż 23.04.2020 r. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zawarł umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 93 mln zł. Okres kredytowania wynosi 25 lat (z trzyletnią karencją spłaty kapitału), a obecne oprocentowanie wynosi ok. 2 proc. Poręczycielem kredytu jest samorząd województwa podkarpackiego.

 
Przemyski szpital rozmowy z BGK w sprawie kredytu rozpoczął jeszcze w 2016 r. Dotychczas w rejonie Podkarpacia  kredyty z BGK otrzymały dwie lecznice w Rzeszowie: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 (72 mln zł) oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 (135 mln zł), a także szpitale: w Krośnie (43 mln zł) i w Tarnobrzegu (36,8 mln zł). Warto podkreślić, że dla wszystkich tych placówek przygotowywaliśmy audyty i programy naprawcze, które stanowiły podstawę do ubiegania się o środki z BGK.