TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Szpitale znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej posiadające problemy z bieżącą płynnością finansową w postaci zadłużenia przeterminowanego lub wierzytelności zaciągniętych na niekorzystnych warunkach finansowych mogą przeprowadzić proces restrukturyzacji zadłużenia korzystając ze środków kredytowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Warunkiem udziału w procesie aplikowania o środki kredytowe z BGK S.A. jest przede wszystkim opracowanie biznesplanu / programu naprawczego wraz z modelem prognoz sprawozdań finansowych.

Firma ZUK Know How oferuje w tym zakresie następujące usługi:

1. Przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego szpitala.
2. Opracowanie biznesplanu / programu naprawczego szpitala zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.
3. Zbudowanie modelu prognoz sprawozdań finansowych wraz z szczegółowymi obliczeniami obejmujących m.in. rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.
4. Doradztwo eksperckie w toku procedury ubiegania się przez szpital o kredyt restrukturyzacyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.
5. Usługa wsparcia w procesie nadzoru wdrażania w szpitalu rozwiązań wynikających z biznesplanu / programu naprawczego wraz z oprzyrządowaniem w postaci systemu informatycznego.

Firma konsultingowa Know How działająca na rynku ochrony zdrowia od ponad 26 lat posiada bogate doświadczenie w procesie ubiegania się o środki kredytowe z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Kredyty przeznaczano głównie na restrukturyzację zadłużenia w szpitalach oraz na cele inwestycyjne.

Z naszych usług korzystały m.in. następujące podmioty lecznicze:

• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie
• Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
• Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła II w Krośnie
• Wojewódzki Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu
• 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
• Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
• Milickie Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu
• Samodzielny Publiczny ZOZ w Wieluniu

Jeśli szukacie Państwo podmiotu, który pomoże Wam pozyskać środki z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w celu restrukturyzacji zadłużenia Szpitala, to prosimy o kontakt z:

Piotrem Świniarskim – Wiceprezesem Zarządu:
e-mail: pswiniarski@knowhow.com.pl, tel.: 506 136 198.