TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021 r. obowiązują nowe przepisy.

Firma ZUK Know How oferuje kompleksowe wsparcie podmiotom medycznym we wdrożeniu nowego standardu rachunku kosztów.

OFERTA:

1. OCENA I DOSTOSOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI DO NOWEGO STANDARDU RACHUNKU KOSZTÓW

• Audyt polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w kontekście nowego standardu rachunku kosztów
• Ustalenie optymalnej listy ośrodków powstawania kosztów (OPK) oraz przygotowanie planu kont
• Weryfikacja stosowanego w jednostce sposobu rozliczania kosztów z uwzględnieniem zaleceń rozporządzenia

2. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAWCZOŚCI WEDŁUG STANDARDÓW ROZPORZĄDZENIA

• Zidentyfikowanie źródeł i zorganizowanie procesu pozyskiwania danych do sprawozdawczości dla AOTMiT
• Wsparcie jednostki w procesie alokowania danych do układu wymaganego przez rozporządzenie
• Mapowanie danych szpitala do narzędzia IT w celu uzyskania raportów według wymaganych standardów nowego rachunku kosztów

3. WSPARCIE W WYGENEROWANIU RAPORTU DO AOTMiT

• Opracowanie systemu raportowania informacji według wymogów rozporządzenia
• Wsparcie w wygenerowaniu raportu według standardu rozporządzenia

4. ZBUDOWANIE MODELU ALGORYTMÓW LICZENIA KOSZTÓW PROCEDUR MEDYCZNYCH I JEGO WDROŻENIE

• Pomoc w wyborze optymalnego modelu wyceny procedur medycznych
• Identyfikacja procedur pozyskiwania niezbędnych danych
• Wdrożenie mechanizmów powalających prawidłowo rozliczać koszty
• Identyfikacja procesów operacyjnych występujących w podmiocie oraz ich zaimplementowanie do systemu informatycznego

5. DEDYKOWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

Na każdym etapie prac oferujemy Państwu możliwość skorzystania z dedykowanego systemu informatycznego dla podmiotów leczniczych:
1. Wersja podstawowa w formie nakładki do obecnie funkcjonujących systemów w szpitalu, która umożliwia tworzenie raportów dla Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji
2. Wersja rozszerzona w formie nakładki obejmująca tworzenie raportów dla Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz procesy budżetowania i controllingu podmiotów leczniczych
3. Wersja pełna jako nowe zintegrowane oprogramowanie informatyczne klasy ERP dla podmiotów leczniczych, które obejmuje m.in. następujące obszary:

a. System finansowo-księgowy
b. System kadrowo-płacowy
c. System magazynowy
d. System obiegu dokumentów
e. System zarządzania projektami
f. System do budżetowania i controllingu w ochronie zdrowia
g. System do raportowania według nowego standardu rachunku kosztów według rozporządzenia

W razie zainteresowania naszą ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.
Możliwe jest również zorganizowanie spotkania w formie telekonferencji poświęconego problemom związanym z wdrożeniem nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Piotr Świniarski
Dyrektor Działu Doradztwa ZUK Know How Sp. z o.o.
tel.: 506 136 198.
e-mail: pswiniarski@knowhow.com.pl