TEL. +48 91 489 22 80

OUR MISSION

The mission of Know How is helping in medical units management. With modern and complex attitude, we aid the units to come out of financial troubles.

Our working is based on four pillars: consulting and creating analytical reports, software aided by training and advising, gaining funds for the debt restructurization and investitions in the medical facilities as well as providing an accounting-personnel outsourcing.

With our work, we contribute to ensuring a stable future for the medical units and continuity in taking care of the patients supported by the medical facilities.

OUR VISION

ZUK Know How, by improving the medical units management methods, effectively saves medical units form bankruptcy. The units with debt transform into well prospering medical units which provide medical services of highest qualities.

As the leader in the field, we are actively taking part in fixing and transforming the healthcare system in Poland and create new quality of Polish hospitals and clinic.

OUR HISTORY

<ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2018"><span>Znaczny wzrost realizowanych projektów</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Na koncie mamy następujące realizację dla naszych klientów: 90 planów rzeczowo-finansowych, 65 programów napraczych, 95 audytów, 111 mln zł wartości projektów, na które pozyskano środki (unijne i nie tylko), 11 wdrożeń programy MedLider, 245 mln zł pozyskane na restrukturyzację zadłużenia.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2017"><span>Pozyskanie 209 mln z Banku Gospodarstwa Krajowego</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Podczas tworzonego przez nas programu rozwoju dla 7 szpitali marszałkowskich udaje się pozyskać z BGK 209 mln zł dla dwóch najbardziej zadłużonych Szpitali Klinicznych w Rzeszowie.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2015"><span>Tytuł najlepszego szpitala powiatowego</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Wspierany przez nas usługą benchmarkingową ZOZ w Łęczycy otrzymuje tytuł Najlepszego Szpitala Powiatowego w konkursie Portrety Szpitali.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2014"><span>Program naprawczy, jego wdrożenie oraz pozyskanie 45 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Przez rok udało się zbilansować wynik Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz pozyskać wsparcie 45 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu na jego restrukturyzację.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2011"><span>Rozwój usługowego świadczenia audytów i programów naprawczych</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Firma tworzy liczne audyty i programy naprawcze zarówno na zlecenie Grupy Nowy Szpital jak i niepowiązanych kapitałowo Szpitali.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2010"><span>Wsparcie zarządzania, controlling szpitali i przychodni</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Firma tworzy innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania szpitalami: Grouper, Benchmarking, MedLider.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2008"><span>Stworzenie spółki informatycznej IZEN</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Firma tworzy innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania szpitalami: Grouper, Benchmarking, MedLider.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2008"><span>Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Świebodzinie, Wąbrzeźnie i Skwierzynie</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2007"><span>Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Kostrzynie oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2006"><span>Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital we Wschowie</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2005"><span>Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Świeciu</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2004"><span>Program naprawczy szpitala w Świeciu</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Na zlecenie powiatu świeckiego KH przygotowuje program naprawczy, który zakłada też oddanie zarządzania szpitalem operatorowi zewnętrznemu.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2004"><span>Powołanie Grupy Nowy Szpital</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Dobre doświadczenia zarządzania szpitalami w Skwierzynie i w Świeciu były inspiracją do pomysłu na sieć szpitali, dziś funkcjonujących jako Grupa Nowy Szpital.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2002"><span>Powołanie spółki ZUK Know How</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2002"><span>Zarządzanie Szpitalem w Skwierzynie</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->KH AR zaproponował władzom lokalnym przejęcie zarządzania szpitalem. Praca w NZOZ w Skwierzynie trwała do jesieni 2008 r.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2001"><span>Program restrukturyzacyjny dla szpitala w Skwierzynie</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Program zakładał założenie spółki i prowadzenie dalszej działalności jako NZOZ (było to drugie w Polsce przekształcenie szpitala w spółkę).</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-2000"><span>Regionalny Program Restrukturyzacji</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Know How wygrało konkurs Ministerstwa Zdrowia na restrukturyzację dla 4 województw - zachodniopomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, podlaskiego.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1999"><span>Powołanie NZOZ Centrum Rehabilitacji Terapia</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Stworzenie na miejscu nierentownej rehabilitacji ambulatoryjnej w SP ZOZ nr 1 w Szczecinie spółki cywilnej, która stworzyła NZOZ Centrum Rehabilitacji Terapia.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1998"><span>Zwiększenie efektywności służby zdrowia w Szczecinie</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Rozbudowa systemu lekarza rodzinnego o tereny dotąd nieposiadające podstawowej opieki medycznej oraz osiąganie korzyści finansowych dla miasta z tytułu wynajmu lokali.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1997"><span>Systemu Analiz Samorządowych</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->KH wygrał przetarg, ogłoszony przez Związek Miast Polskich na zestaw wskaźników opisujących służbę zdrowia. Wyniki prac zostały wydane w formie publikacji.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1993"><span>Szkolenia dla lekarzy rodzinnych oraz administracji rządowej</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Firma Know How przeprowadza szkolenia dla chętnych z innych miast, którzy chcą założyć praktykę lekarza rodzinnego oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy chcą przejąć obowiązki administracji rządowej w zakresie ochrony zdrowia.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1993"><span>Wprowadzenie lekarza rodzinnego</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Adam Roślewski, jako Lekarz Miejski, reformuje Podstawową Opiekę Zdrowotną na terenie Szczecina i wprowadza pierwsze w Polsce praktyki lekarzy rodzinnych posiadających kontrakt z płatnikiem.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1992"><span>Powołanie firmy ZUK Know How AR</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Adam Roślewski tworzy ZUK Know How i Przeprowadza szkolenia dla Rad Społecznych przy SPZOZ.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="rok-1991"><span>Pomorskie Konsorcjum Zdrowia</span><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Adam Roślewski kieruje projektem koordynacji zarządzania ochroną zdrowia na terenie trzech ówczesnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego. Finansowanie kredytem z Banku Światowego kwotą 90 mln USD.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>