TEL. +48 91 489 22 80

MISJA

Misją Know How jest kupić za posiadane środki tyle zdrowia, ile się da. Osiągamy to poprzez poprawienie efektywności zarządzania jednostkami medycznymi. Za pomocą nowoczesnego i kompleksowego podejścia pomagamy wyjść z kłopotów finansowych i osiągnąć sukces.


Nasza działalność opiera się na czterech filarach: konsultingu i tworzeniu opracowań analitycznych, narzędziach IT wspartych szkoleniami i doradztwem, pozyskiwaniu finansowania na restrukturyzację zadłużenia i inwestycje w placówkach medycznych oraz świadczeniu outsourcingu księgowo-kadrowego.

Swoją pracą przyczyniamy się do zapewnienia stabilnej przyszłości podmiotom leczniczym i ciągłości opieki nad pacjentami wspieranych placówek medycznych.

WIZJA

ZUK Know How poprzez doskonalenie metod zarządzania jednostkami leczniczymi skutecznie ratuje podmioty lecznicze przed upadłością. Zadłużone jednostki przeistaczają się w dobrze prosperujące podmioty lecznicze, świadczące usługi medyczne dla pacjentów na najwyższym poziomie.

Jako lider w branży aktywnie uczestniczymy w naprawianiu i zmienianiu systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz tworzymy nową jakość polskich szpitali i przychodni.

HISTORIA

Przez lata działania nabyliśmy wiele umiejętności, chętnie podzielimy się tą wiedzą również z Państwem.

 • Przeprowadziliśmy audyt Narodowego Instytutu Onkologii
  Przeprowadziliśmy audyt oraz opracowaliśmy program naprawczy wraz z strategią rozwoju dla największego podmiotu w naszej historii – Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gliwicach Krakowie – o łącznym budżecie ponad 1,3 mld zł.
 • Pomagamy zadłużonym w BGK
  Pomagamy pozyskiwać kolejnym jednostkom środki na restrukturyzację zadłużenia z BGK.
 • Kolejny rok intensywnej pracy
  Przygotowaliśmy ponad 10 kolejnych audytów i programów naprawczych dla naszych klientów. Z naszego oprogramowania do budżetowania i controllingu zaczęli korzystać następni klienci.
 • Przebiliśmy granicę 100 mln zł z funduszy UE
  Pozyskaliśmy 111 mln zł dla naszych klientów w ramach różnych funduszy europejskich.
 • Strategia dla Województwa Podkarpackiego
  Stworzyliśmy programy naprawcze dla 5 Szpitali Marszałkowskich oraz strategię rozwoju dla 7 podległych Urzędowi jednostek.
 • Pozyskanie 209 mln z Banku Gospodarstwa Krajowego
  Podczas tworzonego przez nas programu rozwoju dla 7 szpitali marszałkowskich udaje się pozyskać z BGK 209 mln zł dla dwóch najbardziej zadłużonych Szpitali Klinicznych w Rzeszowie.
 • Tytuł najlepszego szpitala powiatowego
  Wspierany przez nas usługą benchmarkingową ZOZ w Łęczycy (a wcześniej programem naprawczym) otrzymuje tytuł Najlepszego Szpitala Powiatowego w konkursie Portrety Szpitali.
 • Program naprawczy, jego wdrożenie oraz pozyskanie 45 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego
  Przez rok udało się zbilansować wynik Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz pozyskać wsparcie 45 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu na jego restrukturyzację.
 • Rozwój usługowego świadczenia audytów i programów naprawczych
  Firma tworzy liczne audyty i programy naprawcze zarówno na zlecenie Grupy Nowy Szpital jak i dla innych Szpitali.
 • Wsparcie zarządzania, controlling szpitali i przychodni
  Firma z sukcesem wdraża swoje narzędzia informatyczne we współpracujących podmiotach leczniczych.
 • Stworzenie spółki informatycznej IZEN
  Firma tworzy innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania szpitalami: Grouper, Benchmarking, MedLider.
 • Know How współpracuje z firmą IZEN. Firmy tworzą innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania szpitalami: Grouper, Benchmarking, MedLider.
 • Rozpoczęcie działalności Spółek Nowy Szpital w Kostrzynie oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
 • Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital we Wschowie
 • Rozpoczęcie działalności Spółki Nowy Szpital w Świeciu
 • Program naprawczy szpitala w Świeciu
  Na zlecenie powiatu świeckiego KH przygotowuje program naprawczy, który zakłada też oddanie zarządzania szpitalem operatorowi zewnętrznemu.
 • Powołanie Grupy Nowy Szpital
  Dobre doświadczenia zarządzania szpitalami w Skwierzynie i w Świeciu były inspiracją do pomysłu na sieć szpitali, dziś funkcjonujących jako Grupa Nowy Szpital.
 • Powołanie spółki ZUK Know How
 • Zarządzanie Szpitalem w Skwierzynie
  KH AR zaproponował władzom lokalnym przejęcie zarządzania szpitalem. Praca w NZOZ w Skwierzynie trwała do jesieni 2008 r.
 • Program restrukturyzacyjny dla szpitala w Skwierzynie
  Program zakładał założenie spółki i prowadzenie dalszej działalności jako NZOZ (było to drugie w Polsce przekształcenie szpitala w spółkę).
 • Regionalny Program Restrukturyzacji
  Know How wygrało konkurs Ministerstwa Zdrowia na restrukturyzację dla 4 województw - zachodniopomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, podlaskiego.
 • Powołanie NZOZ Centrum Rehabilitacji Terapia
  Stworzenie na miejscu nierentownej rehabilitacji ambulatoryjnej w SP ZOZ nr 1 w Szczecinie spółki cywilnej, która stworzyła NZOZ Centrum Rehabilitacji Terapia.
 • Zwiększenie efektywności służby zdrowia w Szczecinie
  Rozbudowa systemu lekarza rodzinnego o tereny dotąd nieposiadające podstawowej opieki medycznej oraz osiąganie korzyści finansowych dla miasta z tytułu wynajmu lokali.
 • System Analiz Samorządowych
  KH wygrał przetarg, ogłoszony przez Związek Miast Polskich na zestaw wskaźników opisujących służbę zdrowia. Wyniki prac zostały wydane w formie publikacji.
 • Szkolenia dla lekarzy rodzinnych oraz administracji rządowej
  Firma Know How przeprowadza szkolenia dla chętnych z innych miast, którzy chcą założyć praktykę lekarza rodzinnego oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy chcą przejąć obowiązki administracji rządowej w zakresie ochrony zdrowia.
 • Wprowadzenie lekarza rodzinnego
  Adam Roślewski, jako Lekarz Miejski, reformuje Podstawową Opiekę Zdrowotną na terenie Szczecina i wprowadza pierwsze w Polsce praktyki lekarzy rodzinnych posiadających kontrakt z płatnikiem.
 • Powołanie firmy ZUK Know How AR
  Adam Roślewski tworzy ZUK Know How i przeprowadza szkolenia dla Rad Społecznych przy SPZOZ.
 • Pomorskie Konsorcjum Zdrowia
  Adam Roślewski kieruje projektem koordynacji zarządzania ochroną zdrowia na terenie trzech ówczesnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego. Finansowanie kredytem z Banku Światowego kwotą 90 mln USD.