TEL. +48 91 489 22 80

KADRA

Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, by jak najskuteczniej pomagać placówkom ochrony zdrowia. Na czele zespołu stoją:

Adam Roślewski
Prezes Zarządu

Z wykształcenia lekarz, następnie wieloletni pracownik samorządowy na stanowiskach zastępcy Lekarza Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Lekarza Miejskiego w Szczecinie. Reformator opieki zdrowotnej na terenie miasta i w skali kraju – jako pierwszy w Polsce wprowadził model lekarza rodzinnego. W 1992 założył ZUK Know How, które wspiera podmioty lecznicze i ich organy założycielskie do dziś. Jako Prezes Know How stale służy wiedzą podczas tworzenia strategii działania czy planów naprawczych jednostek medycznych, ale jednocześnie rozwija nowe projekty. Jest współtwórcą już niezależnie działającej sieci szpitali – Grupy Nowy Szpital oraz pomysłodawcą sieci przychodni Evomed (kiedyś Grupy Medycznej BC).
Prywatnie człowiek renesansu posiadający wiele talentów. Najlepiej czuje się wśród bliskich i przyjaciół, na łonie natury. Za czas spędzony z dobrą książką jest gotów oddać każdą inną rozrywkę.

Iwona Kloczkowska
Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka ekonomii oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze projektowania, restrukturyzacji i zarządzania wieloosobowymi działami FK, HR i controllingu, w dużych podmiotach, także w środowisku międzynarodowym. Brała udział w projekcie skutecznego wprowadzenia spółki na giełdę. Była odpowiedzialna z ramienia jednostki dominującej za koordynację procesu i sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych, w tym według MSR/MSSF oraz zasad określonych dla podmiotów publicznych (notowanych na GPW w Warszawie i rynku obligacji Catalyst). Zdobyła doświadczenie w rozliczaniu połączeń i przejęć spółek, wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Posiada potwierdzone świadectwem Ministerstwa Finansów kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prywatnie kocha zwierzęta, szusuje po stokach narciarskich, fotografuje i z zapałem układa kompozycje florystyczne.

Joanna Korendowicz
Joanna Korendowicz
Koordynator Działu Doradztwa

Absolwentka informatyki i ekonometrii o specjalności ekonometria menadżerska na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jednostkami służby zdrowia w Polsce oraz studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej w usprawnianiu zarządzania. Z ZUK Know How związana od 2008 roku. Od 2021 roku pełni funkcję Koordynatora Działu Doradztwa. Współuczestniczyła w kilkudziesięciu audytach, programach naprawczych, tworzeniu budżetów różnych podmiotów leczniczych. Specjalizuje się w polityce kadrowej. W latach 2010-2011 była członkiem Rady Nadzorczej w Nowym Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego. Prywatnie szczęśliwa żona oraz kreatywna i aktywna mama trójki pociech, zaangażowana w wiele inicjatyw społecznych.

Czesława Taszarek
Dyrektor Biura, Prokurent

Zaczynała od stanowiska plastyka żłobków w Szczecinie. Przypadkowo została urzędnikiem, ale z wyobraźnią – stąd przygoda z Know How, która trwa prawie od początku jego istnienia. Sprawny administrator i koordynator. Skuteczna w kontaktach z partnerami samorządowymi. Najlepiej czuje się na drugim planie, lubi ludzi i pracę w zespole. Prywatnie dusza artystyczna. Zainteresowania pozaprofesjonalne tak liczne, że trudno wymieniać wszystkie. Zaczytuje się w książkach, kocha muzykę, tworzy własnoręczne ozdoby i kompozycje kwiatowe.

Michał Holicki
Dyrektor Centrum Dotacji Unijnych

Z projektami unijnymi związany od 2006 r. Zaczynał, jako pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie w województwie Zachodniopomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W urzędzie pełnił funkcję Specjalisty ds. programów, Opiekuna projektów oraz członka Komisji Oceny Projektów. Od 2010 r. pracownik, a następnie Kierownik działu projektów unijnych w dużej firmie doradczej w Szczecinie (w tym czasie autor i koordynator projektu szkoleniowego „Nowoczesne kadry personelu medycznego”, w ramach, którego przeszkolono 700 pracowników jednostek medycznych z województwa zachodniopomorskiego). Od 2011 r. właściciel firmy doradczej Euro-Dotacje. Od tego czasu autor i koordynator wielu projektów unijnych prowadzonych dla czołowych firm konsultingowych.

Nasi eksperci:

Małgorzata Kosiewicz
 

Pracuje w ochronie zdrowia od lat. Zaczynała jako pielęgniarka, później pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka naczelna, zastępca dyrektora ds. operacyjnych i w końcu wieloletni dyrektor Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Jest absolwentką zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, ma wykształcenie podyplomowe w kierunku zarządzania w służbie zdrowia oraz zarządzania systemami jakości. W latach 2012-2015 prezes Nasz Doktor Spółka z o.o. oraz Porta Medyk Spółka z o.o. Od 2016 roku wiceprezes zarządu Evomed oraz konsultant ZUK Know How.

Artur Malejka
 

Absolwent kierunku rehabilitacja lecznicza Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Odbył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych oraz zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Były kierownik zakładu rehabilitacji w Polkowicach. Od 1999 roku odpowiedzialny za rehabilitację leczniczą w Lubuskiej Regionalnej Kasie Chorych. W lubuskim Oddziale NFZ sprawował nadzór nad lecznictwem specjalistycznym, stomatologią oraz rehabilitacją. W 2007 roku nawiązał współpracę z Know How i grupą Nowy Szpital. Od 2008 do 2012 roku dyrektor szpitala w Świebodzinie należącego do Grupy Nowy Szpital. W tym czasie był również dyrektorem regionalnym odpowiedzialnym za szpitale GNS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2013-2015 wiceprezes Porta Medyk Spółka z o.o. Od 2016 roku jest prezes zarządu Evomed i konsultantem ZUK Know How.

Konrad Araszkiewicz
 

Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończył z tytułem magistra. Odbył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim Studium MBA. Zatrudniony w spółce Terapia Plus w 2009 roku, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Następnie został powołany w skład zarządu Nasz Doktor Spółka z o.o. Od 2016 roku wiceprezes zarządu Evomed. Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek oraz pasjonat brydża sportowego.

Piotr Świniarski
Piotr Świniarski
 

Absolwent Finansów i Bankowości oraz Europeistyki o specjalności „biznes i finanse międzynarodowe”. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pracę w Know How rozpoczął w 2007 roku jako Konsultant. Od 2012 do 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Doradztwa. Audytował i opracowywał wiele programów naprawczych dla podmiotów leczniczych. Ekspert w sporządzaniu wszelkich analiz i prognoz sprawozdań finansowych, przeprowadzania procesu budżetowania i bieżącego controllingu. W swojej karierze był również członkiem Rady Nadzorczej w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Grupie Nowy Szpital Holding S.A. Prywatnie dusza towarzystwa, zacięty fan sportu, zarówno tego oglądanego jak i uprawianego

Dołącz do nas!

Jesteśmy na rynku od 1992 roku i dynamicznie się zmieniamy. Nasz 20 osobowy zespół to mieszanka doświadczeń praktyków i teoretyków, zawodów medycznych i ekonomicznych. Pracują z nami absolwenci ekonomii, rachunkowości, matematyki, informatyki, ale też medycyny, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz prawa.
Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Prześlij swoje CV!