TEL. +48 91 489 22 80

DUE DILIGENCE

Przed dokonaniem transakcji należy dokładnie zbadać jej przedmiot. Analiza oceni w obiektywny sposób efektywności funkcjonowania badanej jednostki oraz zdolność jej dalszego działania w stale zmieniających się warunkach gospodarczych. Wiedza oraz doświadczenie naszych konsultantów umożliwiają przeprowadzenie wielowymiarowych analiz wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Oferta

W ramach usługi oferowane są:
  • szczegółowa wizja lokalna przedsiębiorstwa,
  • analiza sfery księgowej, finansowej, prawnej, organizacyjnej, infrastrukturalnej, kadrowej jak również konkurencyjności.
  • analiza danych w powiązaniu z oceną porównawczą w zakresie jednostek o podobnym zakresie działalności,
  • wnioski i rekomendacje
  • pomoc we wdrażaniu proponowanych zmian.

Korzyści

obiektywne spojrzenie
na mocne i słabe strony
Państwa jednostki

określenie miejsca jednostki
na tle konkurencyjnych
podmiotów

Odnalezienie
tzw. „wąskich gardeł”
poszczególnych obszarów
działalności

eliminacja zdarzeń
niepożądanych

podniesienie efektywności

możliwość wymiany
doświadczeń z praktykami

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Złotoryja

Audyt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi wraz ze wskazaniem działań naprawczych oraz koncepcji medycznej Szpitala

Data realizacji:2015
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Gołdap

Koncepcja medyczna Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

Data realizacji:2014
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Połczyn Zdrój

Audyt i koncepcja medyczna Szpitala w Połczynie Zdroju

Data realizacji:2014
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Opole Lubelskie

Audyt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskimi

Data realizacji:2013
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Gołdap

Audyt biznesowy i koncepcja medyczna szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi na zlecenie inwestora

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Mogilno

Opracowanie audytu i koncepcji medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na zlecenie inwestora

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Zapytaj nas
o doradztwo transakcyjne