TEL. +48 91 489 22 80

MEDLIDER I ZARZĄDZANIE PRZEZ PLANOWANIE

Wierzymy, że system ochrony zdrowia powinien zapewnić leczenie jak największej liczbie pacjentów również w sytuacji, kiedy podmiot ma z góry określoną pulę pieniędzy. Nie ma on za dużego wpływu na przychody, dlatego postanowiliśmy ułatwić lecznicom kontrolowanie kosztów.

Zarządzanie przez planowanie

Stworzyliśmy ideę: „zarządzanie przez planowanie”, opierającą się na przygotowaniu skrupulatnych rocznych planów rzeczowo-finansowych. Są one później weryfikowane np. raz w miesiącu, by w porę wprowadzić środki zaradcze problemom, które się pojawiają.

Ciężko jest jednak sprawdzać realizację planu jednostki medycznej, kiedy niezbędne dane porozrzucane są między różnymi systemami i samo zbieranie ich zajmuje czas. Program MedLider pobierze je sam z:

 • „części białej” – obsługującej zdarzenia medyczne,
 • „części szarej” – obsługującej finanse, kadry i płace oraz system do rozliczeń kontraktów z NFZ.

oraz dokona za nas większości obliczeń i symulacji.

Funkcjonalność MedLidera

MedLider zawiera:
 • prognozę zakresu i rodzaju usług medycznych oraz ich wykonanie,
 • plany zatrudnienia i polityki kadrowej,
 • założenia budżetowe wraz z analityką kontraktów z NFZ,
 • szczegółowy rachunek kosztów dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • planowane i rzeczywiste wyniki finansowe,
 • prognozę rachunku przepływów pieniężnych,
 • planowane i zrealizowane inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia,
 • symulację wariantów planu wspomagającą decyzje np. w zakresie przyszłych zmian pensji czy inwestycji,
 • moduły dedykowane wizualizacji danych oraz analizie wskaźników finansowych, statystycznych,
 • moduł dedykowany ordynatorom, w którym w szybki sposób mogą oni kontrolować realizację zaplanowanych zużyć asortymentów, takich jak materiały medyczne, leki,
 • moduł z analizą poszczególnych oddziałów, gdzie w jednym miejscu zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące realizacji kontraktu z NFZ, wynik finansowy, koszty osobowe, statystka, zużycia materiałów medycznych,
 • pulpit menedżera, w którym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania jednostki w postaci wykresów i tabel,
 • szereg raportów dotyczących różnych obszarów działalności szpitala.

Zalety MedLidera

Zbiera informacje
o jednostce
i gromadzi w jednym miejscu
Umożliwia rzetelne,
szczegółowe planowanie
angażując w ten proces osoby z różnych obszarów działalności Jednostki
Dokonuje symulacji
wyniku finansowego
Umożliwia szybki dostęp
do danych, który jest możliwy z dowolnego miejsca przy pomocy internetu
Gwarantuje szybkie
wychwycenie odchyleń
od planu i identyfikację ich powodu
Poprawia komunikację
między pracownikami

MedLider – sprawdzony w działaniu!

Tradycyjne tworzenie planów w excelach jest kłopotliwe, czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem problemów z formułami. Wszystkie dane można mieć automatycznie w jednym miejscu w programie komputerowym MedLider.

Dokona on za nas większości obliczeń i symulacji na podstawie informacji pobieranych z:
 • „części białej” – obsługującej wydarzenia medyczne,
 • „części szarej” – obsługującej finanse, kadry i płace oraz system do rozliczeń kontraktów z NFZ.

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Dzięki zastosowaniu rozwiązań wynikających z programu Medlider można przeprowadzić optymalizację kosztów oraz poprawiać efektywność działalności szpitala. Szybkie zgromadzenie i zasilenie programu danymi finansowymi z działu księgowego pozwala na monitorowanie realizacji założeń ujętych w planie.

Katarzyna Lebiotkowska – Prezes Zarządu

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

Realizacje

Kościerzyna

Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania MedLider wraz z usługami szkolenia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

Data realizacji:2014
Zamawiający:Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wykonanie audytu oraz programu restrukturyzacyjnego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o. o. Wraz z udostępnieniem narzędzia informatycznego służącego planowaniu rzeczowo-finansowemu oraz controllingowi

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Wdrożenie programu Medlider wraz z usługą doradczą w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Szczecin

Wdrożenie programu Medlider wraz z usługą doradczą w Przychodni Nasz Doktor sp. Z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wdrożenie programu Medlider w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Torzym

Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania Medlider wraz z usługami szkolenia w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu: