TEL. +48 91 489 22 80

BUDŻETOWANIE I CONTROLLING

Zgodnie z ustawowym nakazem podmioty lecznicze tworzą roczne plany finansowe. Po co tworzyć budżety roczne, które nie są wykorzystywane do zarządzania? Wysiłek włożony w spełnienie obowiązku warto przekuć również w użyteczne narzędzie do codziennej pracy. Skrupulatnie przyszykowany plan rzeczowo-finansowy da wiele cennych informacji zarządczych podczas comiesięcznego controllingu.

Przygotujemy dla Państwa:

AUDYT POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
w tym adekwatności planu kont księgowych, by mieć dokładną informację zarządczą;
OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH
np. stworzenie limitów na materiały medyczne;
COMIESIĘCZNE RAPORTY
pozwalające identyfikować powody odchyleń od planu i szybko reagować na ich przyczyny, a nie dopiero na skutki;
SZKOLENIE DLA PERSONELU
placówki w zakresie procedur współtworzenia planu.

Poniższy schemat pokazuje, że planowania można dokonać w różnych płaszczyznach:

  • Kierownicy komórek/oddziałów planują całą działalność swojej komórki (poziomo np. cały oddział chirurgiczny)
  • Kierownicy w administracji są odpowiedzialni za plan swojego obszaru we wszystkich komórkach (pionowo np. całe zatrudnienie planowane przez dział kadr)
Wiedza kierowników komórek medycznych przeplata się z wiedzą kierowników administracyjnych, co umożliwia rzetelne planowanie. Wspólnie stworzony plan tworzy jednocześnie uniwersalny język komunikacji i usprawnia późniejszą kontrolę poszczególnych obszarów.

MedLider – sprawdzony w działaniu!

Tradycyjne tworzenie planów w excelach jest kłopotliwe, czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem problemów z formułami. Wszystkie dane można mieć automatycznie w jednym miejscu w programie komputerowym MedLider.

Dokona on za nas większości obliczeń i symulacji na podstawie informacji pobieranych z:
  • „części białej” – obsługującej wydarzenia medyczne,
  • „części szarej” – obsługującej finanse, kadry i płace oraz system do rozliczeń kontraktów z NFZ.

Zapytaj nas o szczegóły
budżetowania i controllingu

Dzięki przeprowadzonemu audytowi polityki rachunkowości analitycy Know How zaproponowali większą szczegółowość rozbicia poszczególnych ośrodków powstawania kosztów – do tej pory razem księgowane były wszystkie oddziały i poradnie. Po utworzeniu szczegółowych ośrodków można przeanalizować działalność każdego oddziału oddzielnie. Daje to nowe spojrzenie na jednostkę i rentowność poszczególnych komórek.
Krzysztof Sikorski – Dyrektor

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Słupsku

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Torzym

Wdrożenie i szkolenia z zakresu budżetowania i controllingu w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wdrożenie budżetowania i controllingu w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Audyt działalności placówki oraz adaptacja metod budżetowania i controllingu w przychodni Vitamed Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wykonanie audytu polityki rachunkowości oraz szkolenia z zakresu planowania rzeczowo-finansowego i controllingu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Olsztyn

Wdrożenie programu Medlider wraz z usługą budżetowania i szkoleniem pracowników

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wdrożenie budżetowania i controllingu w Samodzielnym Publiczny Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu: