TEL. +48 91 489 22 80

PROGRAMY ZDROWOTNE

Od 1 stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie samorządom pomagamy w opracowaniu projektów zgodnych z wymogami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Warto podkreślić, że co roku Agencja ocenia negatywnie od 30-41% zgłoszeń.
Kładziemy nacisk na zgodność z normami prawnymi, medycznymi oraz Mapami Potrzeb Zdrowotnych bazując na przyjętym przez AOTMiT zakresie:
Opis choroby lub
problemu zdrowotnego
i uzasadnienie wprowadzenia
programu polityki zdrowotnej
Cele programu
polityki zdrowotnej
i mierniki efektywności
jego realizacji
Charakterystyka
populacji docelowej
oraz interwencji

Organizacja
programu polityki
zdrowotnej

Budżet
programu polityki
zdrowotnej

Sposób monitorowania
i ewaluacji
programu polityki zdrowotnej

Zapytaj nas o szczegóły
programów polityki zdrowotnej

Chciałbym podziękować za współpracę i pomoc przy organizacji projektu profilaktycznego. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę przy okazji kolejnych inicjatyw i działań na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego.
Krzysztof Mackiewicz

Starosta Powiatu Wąbrzeskiego

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Słupsk, Lębork

Analiza aktualnego modelu opieki zdrowotnej, w tym dostępności świadczeń i jej perspektyw, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Słupska, powiatu słupskiego, miasta Lęborka i powiatu lęborskiego w oparciu o zasoby podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Krosno

Zmniejszenie wskaźnika zachorowalności oraz śmiertelności ze względu na choroby nowotworowe w Powiecie Krośnieńskim poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, promocyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Wąbrzeźno

Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnienie wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Węgorzewo

Zmniejszenie zachorowalności oraz śmiertelności na wybrane choroby układu oddechowego w powiecie węgorzewskim poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, prozdrowotnych oraz szkoleń

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Świecie

Powiat Świecki aktywny w profilaktyce chorób układu krążenia i promocji zdrowia

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Mrągowo

Zmniejszenie zachorowalności oraz śmiertelności na wybrane choroby układu oddechowego na terenie powiatu mrągowskiego

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu: