TEL. +48 91 489 22 80

STRATEGIE I BIZNESPLANY

Planowanie nie jest proste. Szczególnie jeśli zamiast zagłębiania się w dane finansowe i statystyczne wolimy działać, zarządzać, organizować lub po prostu leczyć.

Biznesplany

W przypadku biznesplanów jest wiele zawiłości, szczególnie jeżeli musi być on stworzony na cele kredytu bankowego. Dlatego oprócz pomocy w merytorycznym opisie działalności medycznej przygotujemy za Państwa:
  • prognozy finansowe i operacyjne,
  • szczegółową prognozę przychodów i kosztów,
  • ocenę efektywności i rentowności działań,
  • pełne sprawozdanie finansowe placówki, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.Warto być przygotowanym, upewnić się, że przedsięwzięcie nie jest zbyt ryzykowne i wyeliminować problemy z płynnością finansową.

Strategie

Strategia z definicji zawiera w sobie wieloetapowe prace:
  • począwszy od konstrukcji celów,
  • przez wyznaczanie zadań strategicznych,
  • sprawdzeniu zgodności z innymi dokumentami,
  • stworzeniem budżetu realizacji strategii,
  • po stworzenie systemu wdrażania, koordynowania i monitorowania efektów.Jest to długi, trudny i czasochłonny proces, dlatego zapraszamy do współpracy – razem na pewno uda się nam stworzyć satysfakcjonujący i realny dokument.

Zapytaj nas o szczegóły
biznesplanu lub strategii

Zakres pracy wykonanej ze strony Know How obejmował stworzenie programu rozwoju szpitali. Potwierdzamy, że usługi były przeprowadzone w sposób profesjonalny i merytoryczny. Poszczególne zadania były wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością spełniając w pełni nasze oczekiwania.
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Starogard Gdański

Strategia funkcjonowania Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2021

Data realizacji:2016
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach programu Wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

Data realizacji:2009
Zamawiający:SPZ ZOZ Solec w Warszawie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach programu Wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Kraków

Opracowanie strategii działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Rzeszów

Wykonanie i dostarczenie programu rozwoju szpitali nadzorowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie do 2030 r. dla 7 podmiotów leczniczych

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Świebodzin

Biznesplan na potrzeby budowy lądowiska oraz termomodernizacji budynków Nowego Szpitala w Świebodzinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu: