TEL. +48 91 489 22 80

PROJEKTY DORADCZE

Wykaz wybranych opracowań konsultingowych dla podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego

Projekty w trakcie realizacji

Usługa opracowania koncepcji planowania opartego o budżetowanie ze wsparciem wdrożenia oraz asystą controllingową dla jednej wybranej przez zamawiającego komórki organizacyjnej

Data realizacji:2022/2023
Zamawiający:Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie - Oddział w Gliwicach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Opole

Świadczenie usług doradczych w procesie zbudowania modelu algorytmu wyceny kosztów procedur medycznych zgodnie z przepisami MZ z dnia 26.10.2020 roku oraz udzielenie licencji do korzystania z dedykowanego Oprogramowania MedLider – „Moduł Standard Rachunku Kosztów. Wersja podstawowa”

Data realizacji:2022/2023
Zamawiający:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Zrealizowane projekty

Przeprowadzenie audytu polityki kadrowej w Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Data realizacji:2022/2023
Zamawiający:Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu w Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie

Data realizacji:2022
Zamawiający:Uniwersytet Rzeszowski
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie usługi Audytu w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Data realizacji:2022
Zamawiający:Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wykonanie audytu kluczowych obszarów funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w zakresie efektywności wykorzystania zasobów

Data realizacji:2022
Zamawiający:Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu Szpitala oraz przygotowanie opracowania pn. „Audyt i Program Naprawczy Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.”

Data realizacji:2022
Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu oraz opracowanie programu naprawczego Fundacji św. Krzysztofa prowadzącej Hospicjum Onkologiczne w Warszawie

Data realizacji:2021
Zamawiający:Fundacji św. Krzysztofa
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Analiza i ocena możliwości powołania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) przez gminę-miasto Grudziądz pod kątem najlepszych możliwych efektów społeczno-ekonomicznych

Data realizacji:2021
Zamawiający:Gmina-miasto Grudziądz
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie opracowania pn. ”Program naprawczy Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”

Data realizacji:2021
Zamawiający:Szpital Czerniakowski sp. z o.o
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego uwzględniającego zidentyfikowanie kluczowych obszarów zagrożeń oraz opracowanie programu naprawczego i przygotowanie strategii rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wraz z oddziałami w Gliwicach i Krakowie na lata 2021-2036

Data realizacji:2021
Zamawiający:Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Aktualizacja opracowania „Program naprawczy 107 Szpitala” stanowiącego wniosek o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego

Data realizacji:2021
Zamawiający:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Szczecin

Przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego Szpitala stanowiącego wniosek o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego

Data realizacji:2020
Zamawiający:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Opole

Opracowanie programu naprawczego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w celu uzyskania kredytu długoterminowego

Data realizacji:2020
Zamawiający:Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w celu opracowania programu naprawczego, będącego podstawą do pozyskania śródków finansowych zewnętrznych/kredyt na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia szpitala

Data realizacji:2020
Zamawiający:Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Olsztyn

Wdrożenie programu MedLider wraz z usługą budżetowania i szkoleniem pracowników

Data realizacji:2017 – 2019
Zamawiający:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Szczecin

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz opracowaniu programu naprawczego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie na cele pozyskania kredytu restrukturyzacyjnego z BGK

Data realizacji:2018 – 2020
Zamawiający:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Aktualizacja programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu SPZOZ na cele pozyskania kredytu restrukturyzacyjnego z BGK

Data realizacji:2018 – 2020
Zamawiający:Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu SPZOZ
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Dokonanie oceny i działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata 2016 – 2019

Data realizacji:2019 – 2020
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Mońkach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Słupsk

Wykonanie audytu oraz programu restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusz Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. wraz z udostępnieniem narzędzia informatycznego służącego planowaniu rzeczowo-finansowemu oraz controllingowi MedLider. Usługa wsparcia zarządzania.

Data realizacji:2016 – 2019
Zamawiający:Wojewódzki Szpital im. Janusz Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Sporządzenie audytu wraz z wnioskami, programu naprawczego z działaniami oraz projektów finansowych dotyczących Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Rawiczu

Data realizacji:2019
Zamawiający:Powiat Rawicki
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu wraz z opracowaniem programu naprawczego szpitala oraz wsparcie w procesie procedowania o kredyt dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Data realizacji:2019
Zamawiający:Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie szczegółowego audytu Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Data realizacji:2019
Zamawiający:Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu Szpitala oraz przygotowanie opracowania pn. „Program naprawczy Szpitala Ogólnego im. dr. W. Ginela w Grajewie”

Data realizacji:2019
Zamawiający:Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu informacji sprawozdawczej i zarządczej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im.dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu

Data realizacji:2019
Zamawiający:Gmina-miasto Grudziądz
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie opracowanie pn. „Program naprawczy SPZOZ w Wieluniu”

Data realizacji:2019
Zamawiający:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu działalności Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. wraz z opracowaniem programu naprawczego

Data realizacji:2019
Zamawiający:Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt oraz opracowanie Programu Naprawczego ZOZ w Łęczycy

Data realizacji:2019
Zamawiający:ZOZ w Łęczycy
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie opracowania zwierającego pełną informację na temat bieżącej działalności placówki tj. Samodzielnego Publicznego ZOZ w Przeworsku

Data realizacji:2019
Zamawiający:Powiat Przeworski
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Aktualizacja programu naprawczego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Data realizacji:2019
Zamawiający:Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu działalności oraz opracowanie programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Data realizacji:2019
Zamawiający:Uniwersytet Opolski
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu oraz opracowanie Programu Naprawczego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Data realizacji:2018 – 2019
Zamawiający:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu funkcjonowania Bloku operacyjnego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zleceń dotyczących optymalizacji jego pracy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Data realizacji:2018
Zamawiający:Dolnośląskie Centrum Onkologii z siedziba we Wrocławiu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z .o.o. w Otwocku za lata 2015 – 2018 wraz z elementami programu naprawczego

Data realizacji:2018
Zamawiający:Powiat Otwocki - Starostwo Powiatowe w Otwocku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Opracowanie programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na cele pozyskania kredytu restrukturyzacyjnego z BGK

Data realizacji:2018
Zamawiający:Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Data realizacji:2017
Zamawiający:Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Dwuetapowe świadczenie usług doradczych na rzecz Szpitala Praskiego Sp. z o.o. polegające na ocenie działalności szpitala oraz przygotowaniu programu dostosowania działalności Szpitala Praskiego do zmienionych warunków prawnych w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające z oceny

Data realizacji:2017
Zamawiający:Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wykonanie i dostarczenie programu rozwoju szpitali nadzorowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie do 2030 r. dla 7 podmiotów leczniczych oraz programów naprawczych dla 5 podmiotów leczniczych

Data realizacji:2017
Zamawiający:Zarząd Województwa Podkarpackiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Wadowice

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Data realizacji:2017
Zamawiający:Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Data realizacji:2017
Zamawiający:Zarząd Województwa Mazowieckiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt wewnętrzny SP ZOZ w Płużnicy wraz ze sporządzeniem raportu z jego przeprowadzenia

Data realizacji:2017
Zamawiający:Gmina Płużnica i Gmina Ryńsk
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt zewnętrzny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza wraz z elementami programu naprawczego

Data realizacji:2016
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Starogard Gdański

Strategia funkcjonowania Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2021

Data realizacji:2016
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Kłobuck

Audyt wraz z programem naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Data realizacji:2016
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt SP ZOZ w Szamotułach z elementami programu naprawczego

Data realizacji:2016
Zamawiający:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wdrożenie programu MedLider – Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Data realizacji:2016
Zamawiający:Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w  Słupsku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Data realizacji:2015
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Mielcu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt z elementami programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Data realizacji:2015
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Kole
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wdrożenie programu MedLider – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Data realizacji:2015
Zamawiający:Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Turek

Kompleksowa analiza funkcjonowania SP ZOZ w Turku

Data realizacji:2015
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Turku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt i program naprawczy Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Data realizacji:2015
Zamawiający:Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania MedLider wraz z usługami szkolenia w  Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu

Data realizacji:2015 – 2017
Zamawiający:Lubuski Szpital Specjalistyczny w Torzymiu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wraz ze wskazaniem działań naprawczych oraz koncepcji medycznej Szpitala

Data realizacji:2015
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Złotoryja

Audyt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi wraz ze wskazaniem działań naprawczych oraz koncepcji medycznej Szpitala

Data realizacji:2015
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Gołdap

Koncepcja medyczna Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

Data realizacji:2014
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Biznesplan na potrzeby budowy lądowiska oraz termomodernizacji budynków Nowego Szpitala w Świebodzinie

Data realizacji:2014
Zamawiający:Nowy Szpital w Świebodzinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data realizacji:2014
Zamawiający:Szpital Giżycki Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Połczyn Zdrój

Audyt i koncepcja medyczna Szpitala w Połczynie Zdroju

Data realizacji:2014
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Data realizacji:2014
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Kościerzyna

Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania MedLider wraz z usługami szkolenia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

Data realizacji:2014
Zamawiający:Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wycena grupy spółek Instytutu Zdrowia Człowieka

Data realizacji:2014
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Doradztwo w procesie budżetowania i controllingu finansowego poprzez przeprowadzanie analiz/raportów porównawczych (tzw. benchmarking)

Data realizacji:2013 – 2015
Zamawiający:Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Koncepcja medyczna Szpitala w Mogilnie

Data realizacji:2013
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Aktualizacja koncepcji medycznej oraz planu naprawczego Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego

Data realizacji:2013
Zamawiający:Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Stworzenie koncepcji biznesowej i medycznej dla Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Tarnowie Podgórnym

Data realizacji:2013 – 2014
Zamawiający:Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Tarnowie Podgórnym
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Analiza funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór nad procesem wdrożenia programu naprawczego

Data realizacji:2013 – 2015
Zamawiający:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Opole Lubelskie

Audyt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskimi

Data realizacji:2013
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Prudniku

Data realizacji:2013
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Koncepcja medyczna oraz plan naprawczy Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego

Data realizacji:2013
Zamawiający:Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Usługa wspierająca zarządzanie w zakresie budżetowania i controllingu finansowego poprzez cykliczne raportowanie z wykorzystaniem programu MedLider dla sieci jednostek ambulatoryjnych Grupy Medycznej BC

Data realizacji:2013 – do chwili obecnej
Zamawiający:Grupa Medyczna Bliżej Ciebie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Sokołowie Podlaskim

Data realizacji:2012 – 2013
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Data realizacji:2012
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Biznes plan na potrzeby pozyskania finansowania na zakup udziałów Porta Medyk Sp. z o.o.

Data realizacji:2012
Zamawiający:NZOZ Nasz Doktor
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program naprawczy Szpitala im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy

Data realizacji:2012
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Aktualizacja Programu Restrukturyzacji Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SP ZOZ

Data realizacji:2012
Zamawiający:Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SP ZOZ
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Plan naprawczy Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie

Data realizacji:2012
Zamawiający:Szpital Czerniakowski SP ZOZ w Warszawie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Kwidzynie

Data realizacji:2011 – 2012
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Drawsku Pomorskim

Data realizacji:2011
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Katowicach

Data realizacji:2011
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Gryfinie

Data realizacji:2011
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Nowego Szpitala w Olkuszu

Data realizacji:2011
Zamawiający:Nowy Szpital w Olkuszu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program Restrukturyzacji Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SP ZOZ

Data realizacji:2011
Zamawiający:Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SP ZOZ
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Zawierciu

Data realizacji:2011
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Gostyninie

Data realizacji:2011
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Prognoza na potrzeby kredytu na zakup nieruchomości dla Szpitala we Wschowie

Data realizacji:2011
Zamawiający:Nowy Szpital we Wschowie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Prognoza na potrzeby kredytu na zakup nieruchomości dla Szpitala w Świebodzinie

Data realizacji:2011
Zamawiający:Nowy Szpital w Świebodzinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Stworzenie strategii dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie na lata 2010 – 2015

Data realizacji:2010
Zamawiający:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Nowego Szpitala we Wschowie

Data realizacji:2010
Zamawiający:Nowy Szpital we Wschowie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Analiza aktualnego modelu opieki zdrowotnej, w tym dostępności świadczeń i jej perspektyw, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Słupska, powiatu słupskiego, miasta Lęborka i powiatu lęborskiego w oparciu o zasoby podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego (wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku) wraz z analizą efektywności ich wykorzystania.

Data realizacji:2010
Zamawiający:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Biznesplan – Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz przychodni specjalistycznej NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

Data realizacji:2010
Zamawiający:NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Szpitala w Rawie Mazowieckiej

Data realizacji:2010
Zamawiający:Grupa Nowy Szpital
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Założenia programowe dla celów planowanej budowy Zespołu Opieki Długoterminowej (ZOD) w Świnoujściu

Data realizacji:2010
Zamawiający:Urząd Miasta w Świnoujściu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Ekspertyza ekonomiczna dotycząca wybranych działań Pomorskiego Centrum Traumatologii WSS im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Data realizacji:2010
Zamawiający:Urząd Miasta w Gdańsku
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie

Data realizacji:2010
Zamawiający:Porta Medyk Sp z o.o.
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Warszawa

Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach programu Wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

Data realizacji:2009
Zamawiający:SPZ ZOZ Solec w Warszawie
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Analiza sytuacji SP ZOZ w Myślenicach wraz z oceną jego struktury organizacyjnej, finansów oraz gospodarowania posiadanymi zasobami (audyt)

Data realizacji:2009
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Koncepcja przekształcenia SP ZOZ w Pasłęku w spółkę prawa handlowego

Data realizacji:2008
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Elblągu
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Audyt Specjalistycznego Szpitala im. Św. Jana w Starogardzie Gdańskim

Data realizacji:2008
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program restrukturyzacji działalności operacyjnej SP ZOZ Szpitala Powiatu Krośnieńskiego

Data realizacji:2008
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Program restrukturyzacji działalności operacyjnej PZOZ Powiatu Starachowickiego

Data realizacji:2008
Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Ocena sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej oraz opracowanie strategii działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz opracowanie koncepcji jego restrukturyzacji wraz z symulacją zjawisk ekonomicznych uwzględniająca przychody z NFZ

Data realizacji:2007
Zamawiający:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Wstępne studium wykonalności z elementami programu inwestorskiego dla projektu budowy nowego szpitala w zachodniej części Wrocławia; Projekt wykonany w  konsorcjum z KPMG

Data realizacji:2007
Zamawiający:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu: