TEL. +48 91 489 22 80

PROJEKTY UNIJNE

Mapa naszych najważniejszych realizacji:

Zrealizowane projekty

         

Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Wartość projektu:8 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:10 800 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowe

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Wartość projektu:8 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:7 200 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:6 395 950,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:5 756 355,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Prewencja pandemii COVID-19 w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:440 800,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:440 800,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do walki z pandemią Covid-19 w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:440 799,93 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:440 799,93 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Prewencja pandemii COVID-19 w SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:440 800,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:440 800,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do walki z pandemią COVID-19 do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:1 599 976,17 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 599 976,17 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Realizacja przez Evomed Sp. z o.o. w Szczecinie Programu rehabilitacji medycznej po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022, mającego na celu ułatwienie powrotu do pracy mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego po przebytej chorobie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Evomed Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:2 833 600,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 550 240,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19, pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:720 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:720 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19, pracownikom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:769 998,14 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:769 998,14 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Dofinansowanie do dodatków specjalnych, wypłacanych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 – dla personelu zatrudnionego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Wartość projektu:560 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:560 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

         

Dzienny dom opieki medycznej w Przychodni Pulsantis we Wrocławiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:2 568 829,47 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 568 829,47 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:532 108,78 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:436 232,56 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dostosowanie infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii do wymogów i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:1 999 932,58 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 999 932,58 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dostosowanie obszaru POZ Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. do wymogów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:707 218,93 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:707 218,93 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Przebudowa wraz z wyposażeniem Szpitala w Ustce na potrzeby utworzenia Centrum Rehabilitacji oraz Opieki Długoterminowej

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Program „Pożyczka Miejska” wdrażany przez Województwo Pomorskie
Wartość projektu:14 900 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:14 900 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SPZOZ MSWIA w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:1 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:850 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinasowanie

Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:1 899 400,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 899 400,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie
Kraków

Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:300 536 471,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:255 456 000,31 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Modernizacja infrastruktury techniczno-energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:10 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:8 500 000,00 zł
Status projektu:projekt w trakcie oceny merytorycznej

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:364 500,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:309 825,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:420 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:357 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:483 760,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:411 196,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości diagnostyki i leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:1 937 300,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 646 705,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego sposobem na walkę z chorobami negatywnie wpływającymi na rynek pracy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:1 595 876,40 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 516 082,58 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dostosowanie podmiotu leczniczego do potrzeb opieki koordynowanej poprzez rozwój narzędzi diagnostycznych niezbędnych w procesie holistycznej, koordynowanej opieki nad pacjentem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:EVOMED Sp. z o.o. (Szczecin)
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Wartość projektu:381 840,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:305 472,00 zł
Status projektu:projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej do Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed Sp. z o.o. w Warszawie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Wartość projektu:385 200,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:308 160,00 zł
Status projektu:projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowa Opieka Zdrowotna w Zdrowa Rodzina Przychodnia Lekarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:"ZDROWA RODZINA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Wartość projektu:503 691,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:402 152,80 zł
Status projektu:projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji

Wdrożenie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej z województwa zachodniopomorskiego rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Wartość projektu:698 162,50 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:662 962,50 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:5 468 753,33 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:4 648 440,32 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności do diagnostyki ukierunkowanej na wykrywanie chorób układu krążenia na terenie powiatu kłobuckiego poprzez remont pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Pracowni USG z diagnostyką kardiologiczną wraz z jej doposażeniem w nowoczesną aparaturę medyczną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:502 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:426 700,00 zł
Status projektu:projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:1 532 338,32 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 302 487,54
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:1 307 361,48 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 111 257,25 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Wartość projektu:14 823 529,41 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:12 599 999,95 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozwój e-usług medycznych w Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej PULSANTIS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:1 088 945,06 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:925 601,07
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:3 019 943,89 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 566 952,30 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Wzrost bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Szczecinku poprzez modernizację sprzętu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:816 370,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:693 914,50 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 155 483,61 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:982 161,07 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Powiat Człuchowski
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Wartość projektu:5 123 463,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:4 354 943,55 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią, akumulatorownią i dystrybucją gazów medycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Wartość projektu:38 672 252,92 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:28 617 467,16 zł
Status projektu:projekt nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 613 868,45 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 371 788,18 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:2 895 504,97 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 369 846,72 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez remont i modernizację jej infrastruktury

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:8 784 549,48 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:7 254 792,06 zł
Status projektu:wniosek w trakcie oceny merytorycznej

Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:3 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 550 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową lądowiska

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:6 980 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:5 711 150,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w specjalistyczny sprzęt

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 161 238,66 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:987 052,86 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:3 111 862,95 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 645 083,50 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 849 006,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 571 655,10 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:8 341 235,33 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:6 854 768,42 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy leczenia ofiar wypadków w Małopolsce

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:2 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 700 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Modernizacja energetyczna obiektu Urzędu Miejskiego w Tychowie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Gmina Tychowo
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
Wartość projektu:1 464 790,46 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:952 000,00 zł
Status projektu:projekt nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej

Ośrodek wolontariatu osób starszych oraz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej mieszkańców Szczecina

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Fundacja 54
Źródło dofinansowania:Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Wartość projektu:199 892,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:179 692,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Modernizacja infrastruktury na potrzeby ponadregionalnego centrum opieki nad chorymi z ciężką ostrą niewydolnością serca w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:8 150 040,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:6 927 534,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Wartość projektu:4 600 218,73 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 492 350,27 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 613 868,45 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 371 788,18 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i AOS poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Wartość projektu:2 750 366,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 337 811,10 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:4 002 180,89 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:3 178 291,90 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:1 185 470,62 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 007 650,03 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie
Elbląg

Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:7 954 218,03 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:3 400 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:2 666 759,98 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 266 745,98 z
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Wartość projektu:1 181 611,50 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 004 369,79 zł
Status projektu:projekt nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej

Zwiększamy wpływ Szczecinian na polityki publiczne

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Fundacja Humanum (B)est
Źródło dofinansowania:Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Wartość projektu:152 125,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:136 885,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Senior wśród nas

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Stowarzyszenie „TOTUS”
Źródło dofinansowania:Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Wartość projektu:216 542,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:194 882,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Program integracji międzypokoleniowej „Starszy i młodszy. Dojrzały”

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Fundacja Humanum (B)est
Źródło dofinansowania:Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016
Wartość projektu:109 827,50 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:99 837,50 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Choroba to nie koniec – aktywizacja społeczno-kulturowa osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym z województwa zachodniopomorskiego

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wojewódzki w Szczecinie
Źródło dofinansowania:Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016
Wartość projektu:200 050,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:181 200,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Młoda Nuta 2015

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia
Źródło dofinansowania:Program „Kultura Dostępna”
Wartość projektu:149 600,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:112 200,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

„Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” – zarządzanie projektem

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Powiat Wieruszowski
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie, Działanie PL13)
Wartość projektu:2 172 852,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 172 852,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Ośrodek wsparcia i aktywizacji osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej mieszkańców Szczecina

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Fundacja Humanum (B)est
Źródło dofinansowania:Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Wartość projektu:150 552,11 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:135 496,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Lubuskiego
Wartość projektu:2 226 063,83 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 736 032,44 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:Zielone Inwestycje – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu:4 994 240,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 439 740,00 zł (dotacja) 2 421 110,00 (pożyczka)
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Dostosowanie obiektów rehabilitacji stacjonarnej do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:650 381,42 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:422 747,92 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Profesjonalny personel medyczny wizytówką szpitala

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:POKL Województwa Lubuskiego
Wartość projektu:84 527,08 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:50 715,98 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:1 397 417,02 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 048 062,76 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Utworzenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu, Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. oraz Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., Nowy Szpital Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:2 489 771,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 867 328,40 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:PO Infrastruktura i Środowisko
Wartość projektu:612 395,64 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:520 536,29 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie poprzez utworzenie innowacyjnego centrum diagnostyki obrazowej

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Porta Medyk Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Zachodniopomorskiego
Wartość projektu:979 399,67 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:586 139,80 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Rozwój działalności Nasz Doktor Sp. z o. o. poprzez uruchomienie specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej w Pyrzycach

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nasz Doktor Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Zachodniopomorskiego
Wartość projektu:1 752 310,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 048 986,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How Sp. z o. o. w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:ZUK Know How Sp. z o. o.
Źródło dofinansowania:PO Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu:724 600,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:386 500,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:6 706 350,57 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:4 359 127,87 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:3 253 184,81 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 007 260,30 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup sprzętu medycznego w ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:2 738 761,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 701 333,40 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Centrum Rehabilitacji Terapia S.C. poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Centrum Rehabilitacji Terapia S.C.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Zachodniopomorskiego
Wartość projektu:904 822,81 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:540 493,68 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Kompleksowe szkolenia dla personelu administracyjno-medycznego Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Świeciu, Nakle i Szubinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:POKL Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:731 966,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:439 179,53 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego w NZOZ w Świeciu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:PO Infrastruktura i Środowisko
Wartość projektu:1 078 048,66 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:916 341,36 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w NZOZ w Skwierzynie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie
Źródło dofinansowania:PO Infrastruktura i Środowisko
Wartość projektu:327 055,27 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:277 996,98 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego”  Sp. z o.o. poprzez  wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:„SZPITAL GIŻYCKI” Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:2 536 013,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 956 802,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa efektywności ekologicznej oraz zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych poprzez termomodernizację i montaż instalacji solarnej w Szpitalu im. dr n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:1 268 141,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:931 519,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:2 571 607,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 838 816,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie – Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w SPZOZ MSW w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:SPZOZ MSW w Szczecinie
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:2 509 084,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 638 728,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Przychodni Porta Medyk Sp. z o.o.

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Przychodnia Porta Medyk Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:1 864 370,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 152 262,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL04)
Wartość projektu:5 461 502,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:3 912 718,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Synergia – szansą kobiet na normalne życie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:"NASZ DOKTOR" Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:5 110 043,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:4 088 034,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Zakup sprzętu medycznego, dostosowanie obiektu i szkolenia w celu poprawy opieki perinatalnej oraz opieki nad osobami starszymi w ZUM w Świebodzinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Postęp” S.A. Zakład Usług Medycznych w Świebodzinie
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:5 110 043,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:4 088 034,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Inwestycje i szkolenia w celu poprawy opieki perinatalnej i opieki nad osobami przewlekle chorymi w Szpitalu w Świeciu i Wąbrzeźnie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu i Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:2 418 640,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 934 912,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Poprawa opieki perinatalnej oraz profilaktyka chorób nowotworowych poprzez inwestycje i działalność szkoleniowo-edukacyjną w Szpitalu w Skwierzynie oświadczam, że NZOZ w Skwierzynie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:3 105 106,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 520 084,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Poprawa opieki zdrowotnej osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w SPZOZ w Ciborzu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:2 634 330,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 107 464,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Profilaktyka chorób nowotworowych – program diagnostyczno-edukacyjny wraz z wyposażeniem Pracowni Endoskopowej w ZOZ w Łęczycy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:2 208 005,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 766 404.00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Poprawa opieki perinatalnej poprzez inwestycje na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Neonatologicznym ZOZ w Łowiczu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Źródło dofinansowania:MF EOG 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie PL07)
Wartość projektu:3 670 737,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:2 936 590,00 zł
Status projektu:projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się alokacji

Wdrożenie elektronicznego systemu B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. umożliwiającego realizację procesów biznesowych z podmiotami leczniczymi

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:ZUK Know How Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:PO Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu:1 179 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:825 300,00 zł
Status projektu:projekt nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu wdrożenia aplikacji telemedycznych w podmiotach leczniczych Grupy Nowy Szpital w województwie lubuskim

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. (Lider projektu), Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie, Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. oraz Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania:RPO Województwa Lubuskiego
Wartość projektu:1 996 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:1 696 600,00 zł
Status projektu:projekt nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej