TEL. +48 91 489 22 80

REFERENCJE

O NASZEJ SKUTECZNOŚCI ŚWIADCZĄ SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW

Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia w 8 szpitalach,

czego potwierdzeniem jest skuteczne pozyskanie kredytów restrukturyzacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. na łączną kwotę 429 mln zł

Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim

Pozyskanie 255 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na zakup najnowszej generacji sprzętu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku

Pierwsze miejsce wśród Szpitali III Poziomu Referencyjności w Sieci Szpitali;
Trzecie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Zabiegowych, Wielospecjalistycznych i Onkologicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Tytuł Najlepiej Zarządzanego Szpitala Publicznego wśród podmiotów leczniczych posiadających kontrakt z NFZ o budżecie 30-69 mln;
Najlepszy Szpital Powiatowy w Polsce w ogólnopolskim projekcie benchmarkingu „Portrety szpitali”

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Pozyskanie 45 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu na restrukturyzację zadłużenia

Zebrane opinie

"REKOMENDUJEMY ZUK KNOW HOW JAKO WIARYGODNEGO I KOMPETENTNEGO WYKONAWCĘ ORAZ GODNEGO POLECENIA PARTNERA Z ZAKRESU DORADZTWA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA."

ZBIGNIEW TYMUŁA

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

"Podejście „zarządzanie przez planowanie” oferowane przez zuk know how jest godne polecenia. Połączenie dwóch produktów: innowacyjnego systemu informatycznego medlider oraz towarzyszącej usługi doradczej wspierającej proces zarządzania, jest rozwiązaniem kompleksowym i skutecznym w racjonalnym zarządzaniu szpitalem."

Katarzyna Lebiotkowska – Prezes Zarządu

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

"W ramach współpracy firma ZUK Know How przygotowała prognozy i zestawienia niezbędne do aplikowania o kredyt na restrukturyzację zadłużenia w Banku Gospodarstwa Krajowego. Świetna współpraca z firmą oraz jej profesjonalne analizy pomogły Zarządowi Województwa Podkarpackiego w procesie negocjacji i pod koniec 2017 roku szpitale podpisały umowy kredytowe. Uzyskano tą drogą 209 mln zł dla dwóch najbardziej zadłużonych placówek: Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2."

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

"Wniosek obejmujący termomodernizację budynku głównego Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. dzięki zaangażowaniu Zakładu Usług Konsultingowych Know How sp. z o.o. przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a w efekcie Szpital uzyskał dofinansowanie. Projekt składany był w ramach IV Konkursu „Zielone Inwestycje” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska."

Joanna Pachnicz

Członek zarządu Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

"Usługa wsparcia w procesie budżetowania i controllingu Szpitala obejmowała swym zakresem przede wszystkim identyfikację budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz analizę porównawczą (Benchmarking) osiąganych rezultatów przez Szpital na tle rynku podmiotów leczniczych. Wszystkie prace były i są wykonywane zgodnie z przedmiotem zlecenia, terminowo oraz w sposób profesjonalny. W związku z powyższym serdecznie polecamy współpracę z ZUK Know How jako rzetelnym i kompetentnym partnerem w obszarze doradztwa w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia."

Lek. med. Andrzej Pietruszka

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

"Dzięki przeprowadzonemu audytowi polityki rachunkowości analitycy Know How zaproponowali większą szczegółowość rozbicia poszczególnych ośrodków powstawania kosztów – do tej pory razem księgowane były wszystkie oddziały i poradnie. Po utworzeniu szczegółowych ośrodków można przeanalizować działalność każdego oddziału oddzielnie. Daje to nowe spojrzenie na jednostkę i rentowność poszczególnych komórek."

Krzysztof Sikorski – Dyrektor

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Słupsku

"Zakres pracy wykonanej ze strony Know How obejmował stworzenie programu rozwoju szpitali. Potwierdzamy, że usługi były przeprowadzone w sposób profesjonalny i merytoryczny. Poszczególne zadania były wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością spełniając w pełni nasze oczekiwania."

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

"Nasza przychodnia korzysta z usługi księgowej i kadrowej realizowane przez ZUK Know How. W połączeniu z usługą controllingową, realizowaną również przez tę firmę, możemy szybko wyłapać nieprawidłowości i efektywnie zarządzać przychodnią."

Artur Malejka

Evomed

"Chciałbym Panu Prezesowi podziękować za współpracę i pomoc przy organizacji projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt okazał się ogromnym sukcesem."

Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Powiatu Wąbrzeskiego

"ZUK Know How przez 36 miesięcy realizuje umowę na usługę doradczą wsparcia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Potwierdzamy, że usługi są przeprowadzone w sposób profesjonalny i merytoryczny. Ich wysoka jakość powoduje, iż jest to firma godna polecenia."

Andrzej Sapiński

Prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.